# Гарчиг Дугаар Огноо Хавсралт
41. Д.Энхтуяад нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох тухай Б/50 2023.04.19 Үзэх / Татах
42. Тушаалын хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай А/17 2023.04.19 Үзэх / Татах
43. Хөрөнгө зарцуулах тухай А/16 2023.04.19 Үзэх / Татах
44. Б.Онончимэгт буцалтгүй тусламж олгох тухай Б/49 2023.04.17 Үзэх / Татах
45. Н.Ган-Адъяаг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/48 2023.04.17 Үзэх / Татах
46. Г.Ариунхүүд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/47 2023.04.12 Үзэх / Татах
47. Г.Уянгад жирэмсний болон амаржсаны амралт олгох тухай Б/46 2023.04.12 Үзэх / Татах
48. Т.Баяржаргалд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/45 2023.04.10 Үзэх / Татах
49. Ц.Бат-Эрдэнэд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/44 2023.04.06 Үзэх / Татах
50. Ц.Бат-Эрдэнэд буцалтгүй тусламж олгох тухай Б/43 2023.04.06 Үзэх / Татах
51. Албан хаагчдад буцалтгүй тусламж олгох тухай Б/42 2023.04.04 Үзэх / Татах
52. Улсын бүртгэлийн нягтаршуулсан шүүгээг хүлээн авах комисс томилох тухай А/15 2023.04.03 Үзэх / Татах
53. Цэрэг халах, татах ажлыг зохион байгуулахад хөрөнгө зарцуулах тухай А/14 2023.04.03 Үзэх / Татах
54. Б.Цэцэгмаагийн хөдөлмөрийн гэрээг цуцлах тухай Б/41 2023.03.28 Үзэх / Татах
55. Н.Эрдэнэсүхэд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/39 2023.03.24 Үзэх / Татах
56. Сургалтын бэлтгэлийг хангаж, зохион байгуулах ажлын хэсэг томилох тухай А/13 2023.03.22 Үзэх / Татах
57. Буцалтгүй тусламж олгох тухай Б/37 2023.03.21 Үзэх / Татах
58. Арга хэмжээнд оролцуулах тухай А/12 2023.03.20 Үзэх / Татах
59. Зэрэг дэвийн нэмэгдэл олгох тухай Б/36 2023.03.17 Үзэх / Татах
60. Төрийн албаны ерөнхий шалгалтыг зохион байгуулахад зориулж, хөрөнгө зарцуулах тухай А/11 2023.03.16 Үзэх / Татах