Иргэдтэй уулзах цагийн хуваарь

2022.05.08
Албан тушаалтан Уулзах гариг Уулзах цаг
1 Аймгийн засаг дарга  Баасан 15:00-17:00
2  Засаг даргын орлогч Ажлын өдөр бүр 15:00-17:00
3 Тамгын газрын дарга Ажлын өдөр бүр 15:00-17:00
4 Хэлтсийн дарга нар Ажлын өдөр бүр Ажлын цагаар
5 Мэргэжилтнүүд Ажлын өдөр бүр Ажлын цагаар