# Гарчиг Файл
1. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай Үзэх / Татах
2. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дүрэм Үзэх / Татах
3. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дотоод журам Үзэх / Татах
4. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын байгууллагын нууц хамгаалах журам Үзэх / Татах
5. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын үйлчилгээний стандарт Үзэх / Татах
6. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомж, дүрэм журмын жагсаалт Үзэх / Татах