Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс

Зорилго

Хэнтий аймгийн Засаг даргын тамгын газрын “Хөрөнгө оруулалт, Хөгжлийн бодлого, Төлөвлөлтийн хэлтэс” /ХОХБТХ/ нь Хэнтий аймгийн хөгжлийн бодлого, Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, Хэнтий аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд үндэслэсэн аймгийн эдийн засгийн хөгжлийн стратеги, бодлогыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

ХОХБТХэлтэс нь үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, худалдаа, аялал жуулчлал, дэд бүтэц, хот байгуулалт, архитектур, төлөвлөлт, газрын харилцаа, байгаль орчин, хүнс, хөдөө аж ахуй, хөрөнгө оруулалт, орон нутгийн өмчийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх зэрэг асуудлаар аймгийн хэмжээнд баримтлах бодлого, хөтөлбөр, төсөл боловсруулах, хэрэгжилтийг зохицуулах чиг үүргийг гүйцэтгэж байна. Мөн өрхийн аж ахуй, жижиг бизнесийг дэмжих, жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд хэлтсийн үйл ажиллагааг илүүтэй чиглүүлж ажиллуулахын хамт Санхүү, төрийн сангийн болон Нийгмийн бодлогын хэлтсүүдтэй үйл ажиллагаагаа нягт уялдуулж ажиллаж байна.

Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга

Э.МӨНХ-ЭРДЭНЭ

 

munkherdene.e@khentii.gov.mn    

Утас: 99561199

Хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл, орон сууц, газрын харилцааны бодлого хариуцсан мэргэжилтэн

Ц.Бат-Эрдэнэ

 

baterdenets@khentii.gov.mn  

Утас:99801409

Байгаль орчин, уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн бодлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Б.Мөнхжаргал

munkhjargalb@khentii.gov.mn  

Утас: 99040414

Олон нийт, үйлдвэрийн барилга, дэд бүтсийн бодлого, зураг төсөл хариуцсан мэргэжилтэн

Б.Оюундарь

 

oyundarib@khentii.gov.mn  

Утас: 98510124

 

Эдийн засаг, хөгжлийн бодлого төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн

 

 

@khentii.gov.mn

Утас: 

Хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн

Г.Ариунчимэг

ariunchimegg@khentii.gov.mn

Утас: 99102780

Эрчим хүч, харилцаа холбооны хяналтын улсын байцаагч

Т.Жанчив

janchivt@khentii.gov.mn

Утас: 98011089

Харьяа агентлаг, байгууллагууд

Агентлаг:

 • ГХБХБГ
 • ХХААГ
 • БОАЖГ
 • УЦУОША

Байгууллага:

 • ХГСГЗахиргаа
 • Харгуй ТӨХК
 • Хэнтий-Ус ХХК
 • Хэнтий ЦТСС
 • Өндөрхаан нисэх буудал
 • Хэнтий МХС ТӨХК
 • МЦХ
 • ШҮГазар
 • АТТөв