САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТЭС

ЗОРИЛГО

Аймгийн эдийн засгийн тогтвортой өсөлт болон нийгмийн үйл ажиллагааг бүхий л салбарын хүрээнд хэвийн явуулах нөхцлийг бүрдүүлж төсвийн хөрөнгөөр хийгдэж буй ажил үйлчилгээг хууль эрх зүйн бүрэн хяналтанд, үр ашигтайгаар хуваарилан зарцуулахад хяналт тавин удирдан ажиллахад оршино.

Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга С.Нямдаваа

nyamdavaas@khentii.gov.mn 

Утас: 92114115

Аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн ерөнхий нягтлан бодогч
Д.ЦЭЦЭГСҮРЭН

tsetsegsurend@khentii.gov.mn

Утас: 94840723

 

Төсвийн орлого, хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт хариуцсан мэргэжилтэн

Х.Баярбаатар

bayarbaatarkh@khentii.gov.mn.

Утас: 99058696

Төсвийн зарлага хариуцсан мэргэжилтэн

М.Дэлгэрзаяа

delgerzayam@khentii.gov.mn

Утас: 91117952

 

Бүртгэлийн мэргэжилтэн 

Б.Цэцэгмаа

tsetsegmaab@khentii.gov.mn

Утас: 99560699

 

Дотоод хяналт хариуцсан мэргэжилтэн 

Б.Онончимэг

ononchimegb@khentii.gov.mn

Утас: 99926884

Төсөвт байгууллагын төлбөр тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн

Д.Бадамцэцэг

badamtsetsegd@khentii.gov.mn

Утас: 96012868

  Төсөвт байгууллагын төлбөр тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн  

 

Харьяа хэлтэс байгууллагууд

  • Татварын хэлтэс
  • Орон нутгийн өмчийн газар
  • Санхүү, хяналт аудитын алба