• Хэрлэн сум 4 дүгээр баг Сэцэнхааны гудамж 1
  • 70562401, 70563763, 70563111
  • 70562412
  • infoazdtg@khentii.gov.mn , infoazdtg@khentii.gov.mn