# Гарчиг Дугаар Огноо Хавсралт
1. Тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах, ажлын байрны байршил өөрчлөх тухай А/543 2022.10.27 Дэлгэрэнгүй
2. Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай А/428 2022.08.25 Дэлгэрэнгүй
3. Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, сунгах, ажлын байрны байршил өөрчлөх, тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай А/217 2022.04.18 Дэлгэрэнгүй
4. Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай А/296 2022.05.31 Дэлгэрэнгүй