# Гарчиг
1. КИБЕР АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ Дэлгэрэнгүй
2. ЦАХИМ ГАРЫН ҮСГИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ Дэлгэрэнгүй
3. ХҮНИЙ ХУВИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ Дэлгэрэнгүй
4. НИЙТИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ Дэлгэрэнгүй