Аймгийнхаа төсөвтэй танилцахад амар боллоо

2023.04.04

Хэнтий аймаг “ИРГЭДИЙНТӨСӨВ 2023” эмхэтгэлээ боловсруулан цахим хуудастаа байршуулан, олон нийтэд төсвийн талаарх мэдээллээ ил тод, хүртээмжтэйгээр авах боломжийг бүрдүүллээ.
Дэлгэрэнгүй