# Гарчиг Файл
1. ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ 2018 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 05-НЫ ӨДӨР ДУГААР А/329 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ Үзэх / Татах
2. ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ 2015 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 29-НИЙ ӨДӨР ДУГААР А/510 ЦАГИЙН ХЯЗГААРЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ Үзэх / Татах
3. ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ 2015 ОНЫ 05 САРЫН 08 ӨДӨР ДУГААР А/225 ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ СУНГАХ, ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ Үзэх / Татах
4. ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ 2002 ОНЫ 04 САРЫН 2-НЫ ӨДӨР ДУГААР 69 АРХИДАН СОГТУУРАХТАЙ ТЭМЦЭХ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ Үзэх / Татах