Засаг даргын Тамгын газрын дарга Жаргалын Гантулга

Төрсөн огноо: 1987 он

Төрсөн газар: Хэнтий аймаг Батноров хот

Хүйс, Үндэс угсаа: Эрэгтэй, халх

Гэр бүлийн байдал: ам бүл 4

Төгссөн сургууль:

  • Монгол улсын их сургууль, Хууль зүйн сургууль 2005-2010

Мэргэжил:

  • Эрх зүйч, Хууль зүйн ухааны магистр

Ажлын туршлага:

  • Аймгийн ЗДТГ-ын Хууль тогтоомжийн мэдээлэл, системчлэл, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн 2011-2016,
  • Аймгийн ЗДТГ-ын Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтсийн дарга 2016-2023
  • Аймгийн ЗДТГ-ын дарга 2023.06.02-оос одоог хүртэл