# Гарчиг Файл
1. Хөдөө аж ахуйн салбарын өвөлжилтийн бэлтгэл хангах тухай Үзэх / Татах
2. "Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх, сургалт, сурталчилгааны ажлыг эрчимжүүлэх тухай" Үзэх / Татах
3. "Эрүүл аюулгүй-Цэвэр орчин" бүрдүүлэх арга хэмжээний тухай Үзэх / Татах
4. Мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөөт арга хэмжээг зохион байгуулах тухай /2023 оны 03 сарын 22-ны өдөр, дугаар 04/ Үзэх / Татах
5. Насан туршийн боловсролын үйл ажиллагааг дэмжих тухай /2023 оны 02 сарын 20-ны өдөр, дугаар 03/ Үзэх / Татах
6. Ой, хээрийн гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх зарим арга хэмжээний тухай /2023 оны 02 сарын 15-ны өдөр, дугаар 02/ Үзэх / Татах
7. "Гайхамшигт хүмүүсийн дуу хоолой" Хүүхдийн чуулганаас гарсан санал хэрэгжүүлэх тухай /2023-01-30, дугаар 01/ Үзэх / Татах
8. 2022-2023 оны Мал аж ахуйн өвөлжилт, хаваржилт болон ургац хураалтын бэлтгэл хангах тухай /2022-08-12, дугаар 05/ Үзэх / Татах
9. Хурдан морины уралдаан сунгаан, үсэргээнд хяналт тавих тухай /2022-07-07, дугаар 04/ Үзэх / Татах
10. Төрийн байгууллагын үйлчилгээг сайжруулах тухай /2022-03-25, дугаар 03/ Үзэх / Татах
11. Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх зарим арга хэмжээний тухай /2022-02-22, дугаар 02/ Үзэх / Татах
12. Хүүхдийн эрхийг хамгаалах, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх тухай /2022-01-24, дугаар 01/ Үзэх / Татах