ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

Салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүн Овог нэр Одоо эрхэлж буй албан тушаал
1 Салбар зөвлөлийн дарга Жигжидийн Ганбаатар Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга
2 Салбар зөвлөлийн гишүүн Жаргалын Гантулга Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга
3 Салбар зөвлөлийн гишүүн Баатарцогтын Дарханбаатар Хууль, эрх зүйн хэлтсийн дарга
4 Салбар зөвлөлийн гишүүн Чойжингийн Эрдэнэбаатар Хэнтий аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга
5 Салбар зөвлөлийн гишүүн Сэдэдийн Бат-Эрдэнэ Аймгийн ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга
6 Салбар зөвлөлийн гишүүн Болдын Баярсайхан Аймгийн шүүхийн тамгын газрын дарга
7 Салбар зөвлөлийн гишүүн Батсүрэнгийн Сүнгээ Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга
8 Салбар зөвлөлийн гишүүн Дашзэвэг Батхүү Аймгийн Цагдаагийн газрын дарга
9 Салбар зөвлөлийн гишүүн Гансүрэн Сэдэдмаа Аймгийн Статистикийн хэлтсийн дарга
10 Салбар зөвлөлийн гишүүн Дугарсүрэн Ганболд Төрийн албаны ахмад ажилтны төлөөлөл
11 Салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга