# Гарчиг Файл
1. Мэргэшүүлэх багц сургалтын талаар 2021 оны 01 сарын 20 өдөр Дугаар 01/201 Үзэх / Татах
2. Өндөр насны тэтгэвэртэй холбогдох зарим асуудлын тухай 2020 оны 12 сарын 25 өдөр Дугаар 07 Үзэх / Татах
3. Тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай 2020 оны 12 сарын 02 өдөр Дугаар 372 Үзэх / Татах
4. Журамд өөрчлөлт оруулах тухай 2020 оны 06 сарын 23 өдөр Дугаар 244 Үзэх / Татах
5. Зөвлөмж хүргүүлэх тухай 2020 оны 06 сарын 19 өдөр Дугаар 04/1209 Үзэх / Татах
6. Тогтоолыг шуурхай хэрэгжүүлэх тухай 2020 оны 04 сарын 14 өдөр дугаар 01/683 Үзэх / Татах
7. Зохион байгуулалтын зарим арга хэмжээний тухай 2020 оны 03 сарын 12 өдөр Дугаар 01 Үзэх / Татах
8. Төрийн албаны зөвлөлийн Хэнтий аймаг дахь салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2019 оны 10 сарын 15 өдөр дугаар 107 Үзэх / Татах
9. Хуралдааны тойм 2019 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдөр Үзэх / Татах