# Гарчиг Файл
1. Журамд шинэчлэн батлах, тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай /2023-11-03, дугаар А/383 "Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох комиссын ажиллах журам" Үзэх / Татах
2. Журам шинэчлэн батлах тухай /2023-03-24, дугаар А/100/ Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэгчийн бичигт тавигдах шаардлага Үзэх / Татах
3. Тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах, түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгох үндэслэл, шийдвэрлэх журам, хугацаа Үзэх / Татах
4. Өргөдлийн тэмдэгтийн хураамжийн төлбөр төлөх дансны мэдээлэл Үзэх / Татах
5. Төлбөр, хураамж, үйлчилгээний хөлс Үзэх / Татах
6. Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл гаргах журам Үзэх / Татах
7. Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн шийдвэрлэх журам, хугацаа Үзэх / Татах