# Гарчиг Файл
1. Тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах, түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгох үндэслэл, шийдвэрлэх журам, хугацаа Үзэх / Татах
2. Өргөдлийн тэмдэгтийн хураамжийн төлбөр төлөх дансны мэдээлэл Үзэх / Татах
3. Төлбөр, хураамж, үйлчилгээний хөлс Үзэх / Татах
4. Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл гаргах журам Үзэх / Татах
5. Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн шийдвэрлэх журам, хугацаа Үзэх / Татах