2022.08.16
10:00
2022-08-08 00:00:00
 • Урилгын дугаар : ХЭАБӨСЗДТГ/202201007/02/01
 • Захиалагчийн нэр : Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сумын Засаг даргын тамгын газар
 • Нийт төсөвт өртөг : 64,820,300
 • Тухайн онд санхүүжих төсөвт өртөг : 64,820,300
2022.08.12
16:00
 • Урилгын дугаар : ХЭАХЭСЗДТГ/202201003/02/01
 • Захиалагчийн нэр : Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын засаг даргын тамгын газар
 • Нийт төсөвт өртөг : 40,000,000
 • Тухайн онд санхүүжих төсөвт өртөг : 40,000,000
2022.09.05
11:00
 • Урилгын дугаар : ХЭАХЭСЗДТГ/202201031/02/01
 • Захиалагчийн нэр : Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын засаг даргын тамгын газар
 • Нийт төсөвт өртөг : 140,000,000
 • Тухайн онд санхүүжих төсөвт өртөг : 140,000,000
2022.08.12
10:00
 • Урилгын дугаар : БОАЖЯ/202211002/05/01
 • Захиалагчийн нэр : Хэнтий аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар
 • Нийт төсөвт өртөг : 1,976,800,000
 • Тухайн онд санхүүжих төсөвт өртөг : 1,976,800,000
2022.08.11
09:00
 • Урилгын дугаар : ХЭАОНӨГ/202206077/01/01
 • Захиалагчийн нэр : Хэнтий аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар
 • Нийт төсөвт өртөг : 1,300,000,000
 • Тухайн онд санхүүжих төсөвт өртөг : 600,000,000
2022.08.11
10:00
 • Урилгын дугаар : ХЭАБХСЗДТГ/202212010/03/01
 • Захиалагчийн нэр : Хэнтий аймгийн Баянхутаг сумын Засаг даргын тамгын газар
 • Нийт төсөвт өртөг : 20,000,000
 • Тухайн онд санхүүжих төсөвт өртөг : 20,000,000
2022.08.09
10:00
 • Урилгын дугаар : ХЭАБШСЗДТГ/202201009/02/01
 • Захиалагчийн нэр : Хэнтий аймгийн Батширээт сумын засаг даргын тамгын газар
 • Нийт төсөвт өртөг : 30,000,000
 • Тухайн онд санхүүжих төсөвт өртөг : 30,000,000
2022.08.15
15:00
 • Урилгын дугаар : ХЭАХЭСЗДТГ/202201024/06/02
 • Захиалагчийн нэр : Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын засаг даргын тамгын газар
 • Нийт төсөвт өртөг : 30,000,000
 • Тухайн онд санхүүжих төсөвт өртөг : 30,000,000
2022.08.08
09:00
 • Урилгын дугаар : ХЭАОНӨГ/202203071/03/01
 • Захиалагчийн нэр : Хэнтий аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар
 • Нийт төсөвт өртөг : 192,000,000
 • Тухайн онд санхүүжих төсөвт өртөг : 192,000,000
2022.08.08
11:00
 • Урилгын дугаар : ХЭАБАСЗДТГ/202207016/01/01
 • Захиалагчийн нэр : Хэнтий аймгийн Баян-Адрага сумын засаг даргын тамгын газар
 • Нийт төсөвт өртөг : 80,000,000
 • Тухайн онд санхүүжих төсөвт өртөг : 80,000,000
2022.08.04
14:30
 • Урилгын дугаар : ХЭАБАСЗДТГ/202201012/02/01
 • Захиалагчийн нэр : Хэнтий аймгийн Баян-Адрага сумын засаг даргын тамгын газар
 • Нийт төсөвт өртөг : 32,000,000
 • Тухайн онд санхүүжих төсөвт өртөг : 32,000,000
2022.08.10
10:00
 • Урилгын дугаар : ХЭАОНӨГ/202203075/05/01
 • Захиалагчийн нэр : Хэнтий аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар
 • Нийт төсөвт өртөг : 100,000,000
 • Тухайн онд санхүүжих төсөвт өртөг : 100,000,000
2022.08.03
09:00
 • Урилгын дугаар : ХЭАОНӨГ/202212028/02/01
 • Захиалагчийн нэр : Хэнтий аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар
 • Нийт төсөвт өртөг : 37,500,000
 • Тухайн онд санхүүжих төсөвт өртөг : 37,500,000
2022.08.09
10:00
 • Урилгын дугаар : ХЭАОНӨГ/202203074/03/01
 • Захиалагчийн нэр : Хэнтий аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар
 • Нийт төсөвт өртөг : 250,000,000
 • Тухайн онд санхүүжих төсөвт өртөг : 250,000,000
2022.08.08
10:00
 • Урилгын дугаар : ХЭАОНӨГ/202203073/05/01
 • Захиалагчийн нэр : Хэнтий аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар
 • Нийт төсөвт өртөг : 500,000,000
 • Тухайн онд санхүүжих төсөвт өртөг : 500,000,000
2022.08.30
10:00
 • Урилгын дугаар : ХЭАОНӨГ/202212063/01/01
 • Захиалагчийн нэр : Хэнтий аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар
 • Нийт төсөвт өртөг : 360,000,000
 • Тухайн онд санхүүжих төсөвт өртөг : 110,000,000
2022.08.02
16:00
 • Урилгын дугаар : ХЭАХЭСЗДТГ/202201004/01/01
 • Захиалагчийн нэр : Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын засаг даргын тамгын газар
 • Нийт төсөвт өртөг : 40,000,000
 • Тухайн онд санхүүжих төсөвт өртөг : 40,000,000
2022.08.03
13:00
 • Урилгын дугаар : ХЭАБХСЗДТГ/202212010/02/01
 • Захиалагчийн нэр : Хэнтий аймгийн Баянхутаг сумын Засаг даргын тамгын газар
 • Нийт төсөвт өртөг : 20,000,000
 • Тухайн онд санхүүжих төсөвт өртөг : 20,000,000
2022.08.01
16:00
 • Урилгын дугаар : ХЭАХЭСЗДТГ/202201008/01/01
 • Захиалагчийн нэр : Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын засаг даргын тамгын газар
 • Нийт төсөвт өртөг : 40,227,200
 • Тухайн онд санхүүжих төсөвт өртөг : 40,227,200
2022.08.01
16:00
 • Урилгын дугаар : ХЭАХЭСЗДТГ/202201019/06/01
 • Захиалагчийн нэр : Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын засаг даргын тамгын газар
 • Нийт төсөвт өртөг : 30,515,300
 • Тухайн онд санхүүжих төсөвт өртөг : 30,515,300