Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар

Биеийн тамир, спортын газар

Боловсрол шинжлэх ухааны газар

Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар

Дотоодын цэргийн 830 дугаар тусгай салбар

Мал эмнэлгийн газар

Нийгмийн даатгалын хэлтэс

Орон нутгийн өмчийн газар

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба

Соёл урлагийн газар

Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

Татварын хэлтэс

Ус цаг уур, орчин шинжилгээний алба

Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар

Шүүх, шинжилгээний алба

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар

Эрүүл мэндийн даатгалын хэлтэс