Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар

Биеийн тамир, спортын газар

Боловсрол шинжлэх ухааны газар

Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар

Мал эмнэлгийн газар

Мэргэжлийн хяналтын газар

Нийгмийн даатгалын хэлтэс

Орон нутгийн өмчийн газар

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба

Соёл урлагийн газар

Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

Татварын хэлтэс

Ус цаг уур, орчин шинжилгээний алба

Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар

Шүүх, шинжилгээний алба

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар

Эрүүл мэндийн даатгалын хэлтэс