Судалгааны санал асуулга

Та аймгийн Засаг даргын Тамгын газар хаана байдгийг мэдэх үү?

9 Санал
Судалгааны санал асуулга

Та манай байгууллагын үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг ямар эх сурвалжаас авдаг вэ?

7 Санал
Судалгааны санал асуулга

Та манай байгууллагаас гарсан шийдвэр, мэдээллийг тогтмол авч чадаж байна уу?

6 Санал