6

Ажил дээрээ алдаа гаргаж байсан тохиолдлоо ярина уу
Дэлгэрэнгүй

5

Зорилгодоо хүрэхийн тулд багаа удирдан чиглүүлэх шаардлагатай байсан бөгөөд тэрхүү зорилгод хүрэхэд хэцүү байсан тохиолдлоо ярина уу.
Дэлгэрэнгүй

20

Таны оролцоо байгууллагад ямар нөлөө үзүүлэх вэ?
Дэлгэрэнгүй

19

Хэрэв та эцсийн хугацаанаас өмнө гэнэт орон тооны хомсдолд орвол чанар, цаг хугацааг алдагдуулахгүйгээр хүргэх ажлыг хэрхэн зохицуулах вэ?
Дэлгэрэнгүй

18

Та ажлын эерэг соёлд хэрхэн хувь нэмэр оруулах вэ?
Дэлгэрэнгүй

17

Багийн шинэ гишүүний чадварыг хэрхэн үнэлдэг вэ?
Дэлгэрэнгүй

16

Та ажлын гүйцэтгэлээ хэмжихийн тулд ямар арга хэмжээ авдаг вэ?
Дэлгэрэнгүй

15

Та ажлын байран дээрх шүүмжлэлд хэрхэн ханддаг вэ?
Дэлгэрэнгүй

14

Та багийн гишүүдийн санаа/саналыг хэрхэн хүлээж авдаг вэ?
Дэлгэрэнгүй

13

Таны бодлоор хамгийн тохиромжтой удирдагч хэн бэ, яагаад?
Дэлгэрэнгүй

12

Урам нь унасан багийн урам зоригийг та хэрхэн нэмэгдүүлэх вэ?
Дэлгэрэнгүй

11

Та багийн гүйцэтгэлийг хэрхэн хянадаг вэ?
Дэлгэрэнгүй

10

Та зөвлөгчөөр ажиллаж байсан уу?
Дэлгэрэнгүй

9

Та үлгэр жишээ манлайлсан өөрийн жишээнээс ярьж өгнө үү?
Дэлгэрэнгүй

8

Удирдагчдын талаар ямар хандлагатай байдгаа ярьж өгөөч?
Дэлгэрэнгүй

7

Та бага гүйцэтгэлтэй багийн гишүүнийг хэрхэн урамшуулах вэ?
Дэлгэрэнгүй

6

Удирдагчийн хувьд гаргасан хамгийн хэцүү шийдвэр юу байсан бэ? Хамгийн сайн арга хэмжээ авахад юу тусалсан бэ?
Дэлгэрэнгүй

20

Та багийн шинэ гишүүнтэй хэрхэн холбогдох вэ?
Дэлгэрэнгүй

19

Та багтайгаа хэрхэн харилцахыг илүүд үздэг вэ?
Дэлгэрэнгүй

18

Та санал зөрөлдөөнөө шийдвэрлэх шаардлагатай байсан үеэ дүрсэлнэ үү?
Дэлгэрэнгүй