# Гарчиг Файл
1. ХЭНТИЙ АЙМГИЙН 2023 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН Үзэх / Татах
2. ХЭНТИЙ АЙМГИЙН 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН Үзэх / Татах
3. ХЭНТИЙ АЙМГИЙН 2021 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН Үзэх / Татах