# Гарчиг Дугаар Огноо Хавсралт
1. Урамшуулал олгох тухай Б/53 2022.09.02 Үзэх / Татах
2. "Ахмадаа дээдэлье" хүндэтгэлийн өдөрлөг зохиох ажлын хэсэг байгуулах тухай А/46 2022.08.25 Үзэх / Татах
3. Г.Уянгад цалинтай чөлөө олгох тухай Б/83 2022.08.11 Үзэх / Татах
4. Ц.Мягмар-Ариунааг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/81 2022.08.11 Үзэх / Татах
5. Д.Энхтуяаг ажилд жинхэлж томилох тухай Б/82 2022.08.11 Үзэх / Татах
6. С.Галбадрахыг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/80 2022.08.05 Үзэх / Татах
7. Хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь батлах тухай Б/79 2022.07.08 Үзэх / Татах
8. Хөрөнгө зарцуулах тухай А/43 2022.07.07 Үзэх / Татах
9. Комисс томилох тухай А/44 2022.07.07 Үзэх / Татах
10. Б.Долгоржавд жирэмсний болон амаржсаны амралт олгох тухай Б/77 2022.07.06 Үзэх / Татах
11. А.Энхгэрэлийг ажилд түр томилох тухай Б/78 2022.07.06 Үзэх / Татах
12. Б.Эрдэнэсувдыг ажилд томилох тухай Б/76 2022.07.05 Үзэх / Татах
13. Цалин шинэчлэн тогтоох тухай Б/75 2022.07.05 Үзэх / Татах
14. Д.Бадамцэцэгт жирэмсний болон амаржсаны амралт олгох тухай Б/74 2022.07.04 Үзэх / Татах
15. Ц.Анумаралыг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/73 2022.07.04 Үзэх / Татах
16. Ч.Азжаргалыг ажилд томилох тухай Б/60 2022.07.01 Үзэх / Татах
17. Ж.Сарантуяаг ажилд томилох тухай Б/67 2022.07.01 Үзэх / Татах
18. С.Энхбаярыг ажилд томилох тухай Б/58 2022.07.01 Үзэх / Татах
19. У.Ганцэцэгийг ажилд томилох тухай Б/65 2022.07.01 Үзэх / Татах
20. С.Чулуунцэцэгийг ажилд томилох тухай Б/72 2022.07.01 Үзэх / Татах