# Гарчиг Дугаар Огноо Хавсралт
1. С.Лхагвацэрэнд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/78 2023.06.20 Үзэх / Татах
2. С.Хуланд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/79 2023.06.20 Үзэх / Татах
3. Л.Нямдоржийг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/75 2023.06.15 Үзэх / Татах
4. Г.Тэмүүжинг ажилд түр томилох тухай Б/76 2023.06.15 Үзэх / Татах
5. Л.Цэнддоржид хувийн чөлөө олгох тухай Б/74 2023.06.15 Үзэх / Татах
6. Б.Батсайханг ажилд томилох тухай Б/77 2023.06.15 Үзэх / Татах
7. Б.Оюунтуяаг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/73 2023.06.14 Үзэх / Татах
8. Б.Энх-Уянгыг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай Б/71 2023.06.14 Үзэх / Татах
9. Б.Оюунтуяаг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай Б/72 2023.06.14 Үзэх / Татах
10. Х.Баярбаатарт хувийн чөлөө олгох тухай Б/69 2023.06.06 Үзэх / Татах
11. Н.Нарантуяаг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/70 2023.06.06 Үзэх / Татах
12. С.Нямдаваад хувийн чөлөө олгох тухай Б/68 2023.06.05 Үзэх / Татах
13. Э.Нанжидмааг ажилд томилох тухай Б/66 2023.06.05 Үзэх / Татах
14. М.Шаравгавааг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай Б/67 2023.06.05 Үзэх / Татах
15. Н.Алтанчимэгийг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/64 2023.06.02 Үзэх / Татах
16. Ч.Баярцолмонг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай Б/62 2023.06.02 Үзэх / Татах
17. М.Номинцэцэгийг туршилтын хугацаагаар ажилд томилох тухай Б/65 2023.06.02 Үзэх / Татах
18. А.Замиланг туршилтын хугацаагаар ажилд томилох тухай Б/63 2023.06.02 Үзэх / Татах
19. Б.Байгальцогтод хувийн чөлөө олгох тухай Б/59 2023.05.30 Үзэх / Татах
20. Х.Эрдэнэгарьдыг ажилд томилох тухай Б/57 2023.05.30 Үзэх / Татах