# Гарчиг Дугаар Огноо Хавсралт
1. Тэрбум мод хөдөлгөөний хүрээнд хийгдэх ажил, арга хэмжээ, багц-4: Ойжуулалт ойн зурвас байгуулах, арчлах ажлыг хүлээн авах комисс томилох тухай А/61 2022.11.23 Үзэх / Татах
2. Комисс томилох тухай А/62 2022.11.23 Үзэх / Татах
3. Захиалагчийн хяналтын зардалд хөрөнгө зарцуулах тухай А/60 2022.11.11 Үзэх / Татах
4. Төрийн албаны ерөнхий шалгалтыг зохион байгуулахад зориулж, хөрөнгө зарцуулах тухай А/59 2022.11.01 Үзэх / Татах
5. "Аймгийн 100 жилийн ойн хүрээнд шаардагдах техник тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажлыг хүлээн авах комисс томилох тухай А/58 2022.10.28 Үзэх / Татах
6. Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/56 2022.10.20 Үзэх / Татах
7. Д.Ганболдод дэмжлэг үзүүлэх тухай А/55 2022.10.11 Үзэх / Татах
8. Байгууллагын ахмадуудад хүлээн авалт зохион байгуулахад хөрөнгө зарцуулах тухай А/54 2022.10.11 Үзэх / Татах
9. Албан хаагчдын дархлааг дэмжихэд зориулж, хөрөнгө зарцуулах тухай А/53 2022.10.03 Үзэх / Татах
10. Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/52 2022.09.30 Үзэх / Татах
11. Цэрэг халах, татах ажлыг зохион байгуулахад хөрөнгө зарцуулах тухай А/50 2022.09.26 Үзэх / Татах
12. Байгууллагын ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлж буцалтгүй тусламж олгох тухай А/49 2022.09.23 Үзэх / Татах
13. Сургалт зохион байгуулахад хөрөнгө зарцуулах тухай А/48 2022.09.16 Үзэх / Татах
14. Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/47 2022.09.06 Үзэх / Татах
15. Л.Цэнддоржид цэргийн цолны нэмэгдэл олгох тухай Б/87 2022.09.01 Үзэх / Татах
16. "Ахмадаа дээдэлье" хүндэтгэлийн өдөрлөг зохиох ажлын хэсэг байгуулах тухай А/46 2022.08.25 Үзэх / Татах
17. Б.Алтанзулыг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/86 2022.08.23 Үзэх / Татах
18. С.Чулуунцэцэгийг ажлаас чөлөөх тухай Б/84 2022.08.15 Үзэх / Татах
19. Чулуунцэцэгийг хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллуулах тухай Б/85 2022.08.15 Үзэх / Татах
20. Д.Энхтуяаг ажилд жинхэлж томилох тухай Б/82 2022.08.11 Үзэх / Татах