# Гарчиг Дугаар Огноо Хавсралт
21. А.Алтантуяад буцалтгүй тусламж олгох тухай Б/54 2023.05.30 Үзэх / Татах
22. Мөнгөн шагналаар шагнах тухай Б/61 2023.05.30 Үзэх / Татах
23. Б.Байгальцогтод хувийн чөлөө олгох тухай Б/59 2023.05.30 Үзэх / Татах
24. Х.Эрдэнэгарьдыг ажилд томилох тухай Б/57 2023.05.30 Үзэх / Татах
25. Ж.Туяад ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай Б/55 2023.05.30 Үзэх / Татах
26. Буцалтгүй тусламж олгох тухай Б/60 2023.05.30 Үзэх / Татах
27. Албан хаагчдын хүүхдүүдэд зориулсан арга хэмжээнд хөрөнгө зарцуулах тухай А/28 2023.05.29 Үзэх / Татах
28. Хөрөнгө зарцуулах тухай А/29 2023.05.29 Үзэх / Татах
29. Захиалагчийн хяналтын зардалд хөрөнгө зарцуулах тухай Б/27 2023.05.25 Үзэх / Татах
30. Сургалтад хөрөнгө зарцуулах тухай А/26 2023.05.24 Үзэх / Татах
31. Эссэ бичлэгийн уралдааны шалгаруулалт хийх ажлын хэсэг байгуулах тухай А/25 2023.05.22 Үзэх / Татах
32. Баяр наадам зохион байгуулахад хөрөнгө зарцуулах тухай А/23 2023.05.16 Үзэх / Татах
33. Лед дэлгэц хүлээн авах комисс томилох тухай А/24 2023.05.16 Үзэх / Татах
34. Байгууллагын ахмадад хүндэтгэл үзүүлэхэд хөрөнгө зарцуулах тухай А/22 2023.05.11 Үзэх / Татах
35. Комисс томилох тухай А/21 2023.05.10 Үзэх / Татах
36. Сургалтад хөрөнгө зарцуулах тухай А/20 2023.05.10 Үзэх / Татах
37. Мөнгөн шагналаар шагнах тухай Б/52 2023.04.26 Үзэх / Татах
38. Албан хаагчдыг шагнах тухай Б/53 2023.04.26 Үзэх / Татах
39. Захиалагчийн хяналтын зардалд хөрөнгө зарцуулах тухай А/19 2023.04.24 Үзэх / Татах
40. Урамшуулал олгох тухай Б/51 2023.04.20 Үзэх / Татах