# Гарчиг Дугаар Огноо Хавсралт
1. "Амжилтаа хуваалцья" өдөрлөгт хөрөнгө зарцуулах тухай А/484 2023.09.22 Үзэх / Татах
2. Дэмжлэг үзүүлэх тухай А/483 2023.09.22 Үзэх / Татах
3. Дэмжлэг үзүүлэх тухай А/485 2023.09.22 Үзэх / Татах
4. Хүндэтгэл үзүүлэхэд хөрөнгө зарцуулах тухай А/486 2023.09.22 Үзэх / Татах
5. "Иргэдийн оролцоот Хэтийн Хэнтий" арга хэмжээ зохион байгуулахад хөрөнгө зарцуулах тухай А/482 2023.09.21 Үзэх / Татах
6. Б.Арвиндалайд буцалтгүй тусламж олгох тухай А/480 2023.09.20 Үзэх / Татах
7. Ажлын хэсэг байгуулж, хөрөнгө зарцуулах тухай А/481 2023.09.20 Үзэх / Татах
8. Арга хэмжээ зохион байгуулж, хөрөнгө зарцуулах тухай А/478 2023.09.19 Үзэх / Татах
9. Иргэнд газар өмчлүүлэх тухай А/476 2023.09.19 Үзэх / Татах
10. "Иргэдийн өдөр" арга хэмжээ зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай А/479 2023.09.19 Үзэх / Татах
11. Гэр бүлийн хэрэгцээнд дундаа хамтран өмчилсөн газрыг гэр бүлийн нэг гишүүнд шилжүүлэх тухай А/477 2023.09.19 Үзэх / Татах
12. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн анхдугаар спортын наадмыг зохион байгуулахад хөрөнгө зарцуулах тухай А/475 2023.09.19 Үзэх / Татах
13. Цэрэг татлага зохион байгуулах тухай А/473 2023.09.18 Үзэх / Татах
14. Ахмадын баярын арга хэмжээ зохион байгуулах ажлын хэсэг томилох тухай А/471 2023.09.18 Үзэх / Татах
15. Аян зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай А/474 2023.09.18 Үзэх / Татах
16. Нийгмийн баталгааг хангахад хөрөнгө зарцуулах тухай А/472 2023.09.18 Үзэх / Татах
17. Т.Түмэнжаргалд дэмжлэг үзүүлэх тухай А/468 2023.09.14 Үзэх / Татах
18. Н.Одончимэг, Г.Цолмонбаяр нарт дэмжлэг үзүүлэх тухай А/466 2023.09.14 Үзэх / Татах
19. М.Мөнхчулуунд дэмжлэг үзүүлэх тухай А/469 2023.09.14 Үзэх / Татах
20. Өсвөрийн Волейболын шигшээ багт дэмжлэг үзүүлэх тухай А/467 2023.09.14 Үзэх / Татах