# Гарчиг Дугаар Огноо Хавсралт
1. Ч.Ундармаад сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/56 2022.11.15 Үзэх / Татах
2. Захирамж хүчингүй болгох тухай А/575 2022.11.15 Үзэх / Татах
3. Сахилгын шийтгэл ногдуулах үндэслэлийг шалган тогтоох ажлын хэсэг байгуулах тухай А/576 2022.11.15 Үзэх / Татах
4. "Монголын боловсрол өнөөдөр" үндэсний хэмжээний судалгааг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай А/573 2022.11.11 Үзэх / Татах
5. Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч томилох тухай А/571 2022.11.11 Үзэх / Татах
6. Хүндэтгэл үзүүлж, хөрөнгө зарцуулах тухай А/574 2022.11.11 Үзэх / Татах
7. Б_Баярхүүд буцалтгүй тусламж олгох тухай А/572 2022.11.11 Үзэх / Татах
8. Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/570 2022.11.10 Үзэх / Татах
9. Журам батлах тухай А/568 2022.11.10 Үзэх / Татах
10. Галт зэвсгийн үзлэг, тооллого, татвар хураалтын ажлыг зохион байгуулах тухай А/566 2022.11.10 Үзэх / Татах
11. Хяналт шалгалтын ажилд хөрөнгө зарцуулах тухай А/569 2022.11.10 Үзэх / Татах
12. Журам батлах тухай А/568 2022.11.10 Үзэх / Татах
13. Э.Номин-Эрдэнэд дэмжлэг үзүүлэх тухай А/565 2022.11.09 Үзэх / Татах
14. Б.Эрхэмбаярт дэмжлэг үзүүлэх тухай А/563 2022.11.08 Үзэх / Татах
15. Хүүхдийн чуулган зохион байгуулахад зориулж, хөрөнгө зарцуулах тухай А/561 2022.11.08 Үзэх / Татах
16. Д.Отгондолгорт буцалтгүй тусламж олгох тухай А/559 2022.11.08 Үзэх / Татах
17. Гамшгаас хамгаалах Команд штабын сургууль зохион байгуулах тухай А/564 2022.11.08 Үзэх / Татах
18. "Монгол бахархалын өдөр"-т зориулж, хөрөнгө зарцуулах тухай А/562 2022.11.08 Үзэх / Татах
19. Д.Өнөрбатад буцалтгүй тусламж олгох тухай А/560 2022.11.08 Үзэх / Татах
20. Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч томилох тухай А/558 2022.11.07 Үзэх / Татах