# Гарчиг Дугаар Огноо Хавсралт
1. Үер,усны ослоос урьдчилан сэргийлэх ажилд хөрөнгө зарцуулах тухай А/335 2024.06.07 Үзэх / Татах
2. Мөнгөн зээлийн үйл ажиллагааны зөвшөөрөл олгох тухай А/327 2024.06.05 Үзэх / Татах
3. Тамирчдад буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай А/334 2024.06.05 Үзэх / Татах
4. Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/325 2024.06.05 Үзэх / Татах
5. Нэгдүгээрт хүүхэд аян зохион байгуулахад хөрөнгө зарцуулах тухай А/332 2024.06.05 Үзэх / Татах
6. П.Энхбаярт буцалтгүй тусламж олгох тухай А/330 2024.06.05 Үзэх / Татах
7. Мөнгөн зээлийн үйл ажиллагааны зөвшөөрөл олгох тухай А/328 2024.06.05 Үзэх / Татах
8. Мөнгөн зээлийн үйл ажиллагааны зөвшөөрөл олгох тухай А/326 2024.06.05 Үзэх / Татах
9. Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/333 2024.06.05 Үзэх / Татах
10. Г.Батсайханд дэмжлэг үзүүлэх тухай А/331 2024.06.05 Үзэх / Татах
11. Мөнгөн зээлийн үйл ажиллагааны зөвшөөрөл олгох тухай А/329 2024.06.05 Үзэх / Татах
12. Усны хэмжилтийн ажилд хөрөнгө зарцуулах тухай А/323 2024.06.04 Үзэх / Татах
13. Хүндэтгэл үзүүлж, хөрөнгө зарцуулах тухай А/324 2024.06.04 Үзэх / Татах
14. Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/322 2024.05.31 Үзэх / Татах
15. Хоёр дахь дуудлага худалдааг зохион байгуулах тухай А/318 2024.05.30 Үзэх / Татах
16. Сургалтад хөрөнгө зарцуулах тухай А/321 2024.05.30 Үзэх / Татах
17. Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай А/319 2024.05.30 Үзэх / Татах
18. Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах тухай А/320 2024.05.30 Үзэх / Татах
19. Уулзалт зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай А/316 2024.05.29 Үзэх / Татах
20. Хүүхэд гэр бүлийн хөгжил хамгааллын газарт дэмжлэг үзүүлэх тухай А/314 2024.05.29 Үзэх / Татах