# Гарчиг Дугаар Огноо Хавсралт
1. Сумдын Засаг даргын орлогч нарыг чадавхжуулах сургалт зохион байгуулахад хөрөнгө зарцуулах тухай А/487 2022.09.23 Үзэх / Татах
2. "Ахмадаа дээдэлье" хүндэтгэлийн өдөрлөг зохиох байгуулахад хөрөнгө зарцуулах тухай А/486 2022.09.22 Үзэх / Татах
3. Хүндэтгэл үзүүлж, хөрөнгө зарцуулах тухай А/484 2022.09.22 Үзэх / Татах
4. Цагдаагийн газарт дэмжлэг үзүүлэх тухай А/482 2022.09.22 Үзэх / Татах
5. Д.Пүрэвжавд нэмэгдэл хөлс олгох тухай Б/42 2022.09.22 Үзэх / Татах
6. Д.Пүрэвжавыг Санхүүгийн шалгалтын улсын ахлах байгцаагчаар томилох тухай А/485 2022.09.22 Үзэх / Татах
7. Уулзалт зохион байгуулахад хөрөнгө зарцуулах тухай А/481 2022.09.22 Үзэх / Татах
8. Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/483 2022.09.22 Үзэх / Татах
9. Г.Амарт буцалтгүй тусламж олгох тухай А/474 2022.09.20 Үзэх / Татах
10. "Хэнтийн ирээдүйг бид бүтээнэ" цахим сургалтад дэмжлэг үзүүлэх тухай А/472 2022.09.20 Үзэх / Татах
11. Хүндэтгэл үзүүлж, хөрөнгө зарцуулах тухай А/480 2022.09.20 Үзэх / Татах
12. Малын отор нүүдэл, шилжилт хөдөлгөөнд хяналт тавих ажлын хэсэг байгуулах тухай А/478 2022.09.20 Үзэх / Татах
13. "Ахмадын урлагийн наадам"-ын зардалд хөрөнгө зарцуулах тухай А/476 2022.09.20 Үзэх / Татах
14. Монголын бүх ард түмний спортын XV наадамд хөрөнгө зарцуулах тухай А/473 2022.09.20 Үзэх / Татах
15. Боловсролд хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх зөвлөл байгуулах тухай А/479 2022.09.20 Үзэх / Татах
16. Тусгай зөвшөөрөлд өөрчлөлт оруулах тухай А/477 2022.09.20 Үзэх / Татах
17. Урьдилан сэргийлэх үзлэг, шинжилгээг зохион байгуулахад хөрөнгө зарцуулах тухай А/470 2022.09.19 Үзэх / Татах
18. "Олон Улсын чанарын менежментийн тогтолцооны MNS ISO 9001:2016, ISO1901:2020 стандарт"-ыг худалдаж авахад хөрөнгө зарцуулах тухай А/468 2022.09.19 Үзэх / Татах
19. Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтын арга хэмжээ зохион байгуулах тухай А/471 2022.09.19 Үзэх / Татах
20. Техник, тоног төхөөрөмж авахад дэмжлэг үзүүлэх тухай А/469 2022.09.19 Үзэх / Татах