# Гарчиг Дугаар Огноо Хавсралт
1. Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/420 2023.07.31 Үзэх / Татах
2. Журам батлах тухай А/418 2023.07.31 Үзэх / Татах
3. Элсэлтийн ерөнхий шалгалтад амжилт үзүүлсэн сурагч нарыг шагнаж урамшуулах тухай А/421 2023.07.31 Үзэх / Татах
4. Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/419 2023.07.31 Үзэх / Татах
5. Аймгийн алдарт уяач цол олгох тухай А/417 2023.07.27 Үзэх / Татах
6. Дэмжлэг үзүүлэх тухай А/413 2023.07.24 Үзэх / Татах
7. Буцалтгүй тусламж олгох тухай А/412 2023.07.24 Үзэх / Татах
8. "Colorful" дуу хөгжмийн фестивальд хөрөнгө зарцуулах тухай А/407 2023.07.21 Үзэх / Татах
9. Үйл ажиллагаанд хөрөнгө зарцуулах тухай А/411 2023.07.21 Үзэх / Татах
10. Эвент арга хэмжээнд дэмжлэг үзүүлэх тухай А/409 2023.07.21 Үзэх / Татах
11. Ногоон байгууламж, хамгаалалтын зурвас байгуулахад зориулж хөрөнгө зарцуулах тухай А/410 2023.07.21 Үзэх / Татах
12. Үйл ажиллагаанд хөрөнгө зарцуулах тухай А/406 2023.07.19 Үзэх / Татах
13. "Цол, чимэг олгох тухай" А/405 2023.07.11 Үзэх / Татах
14. Дэмжлэг үзүүлэх тухай А/391 2023.07.06 Үзэх / Татах
15. Буцалтгүй тусламж олгох тухай А/389 2023.07.06 Үзэх / Татах
16. Үнэ бууруулж худалдах тухай А/387 2023.07.06 Үзэх / Татах
17. Багаж тоног төхөөрөмж худалдан авахад хөрөнгө зарцуулах тухай А/394 2023.07.06 Үзэх / Татах
18. Бэрх РОБО-2023 лего роботын зүүн бүсийн сургалт, тэмцээнд хөрөнгө зарцуулах тухай А/392 2023.07.06 Үзэх / Татах
19. Хэлэлцүүлэг зохион байгуулахад хөрөнгө зарцуулах тухай А/390 2023.07.06 Үзэх / Татах
20. Газар өмчлүүлэх тухай А/388 2023.07.06 Үзэх / Татах