# Гарчиг Файл
1. Орон нутгийн өмчитүүдийн Бүтэц бүрэлдэхүүн Үзэх / Татах
2. "Хэнтий Ус" ХХК Орон нутгийн өмчит үйлдвэрлэлийн газрын дүрэм Үзэх / Татах
3. "Хэнтий Ус" ХХК Орон нутгийн өмчит үйлдвэрлэлийн газрын бүтэц бүрэлдэхүүний мэдээлэл Үзэх / Татах