# Гарчиг Файл
1. "Хэнтий Ус" ХХК Орон нутгийн өмчит үйлдвэрлэлийн газрын дүрэм Үзэх / Татах
2. "Хэнтий Ус" ХХК Орон нутгийн өмчит үйлдвэрлэлийн газрын бүтэц бүрэлдэхүүний мэдээлэл Үзэх / Татах