# Гарчиг Файл
1. “Хэнтий орон сууц” орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрын дүрэм Үзэх / Татах
2. “Хэнтий орон сууц” орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрын бүтэц бүрэлдэхүүн ерөнхий мэдээлэл Үзэх / Татах