# Гарчиг Файл
1. 2024 оны Хэнтий аймгийн авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө Үзэх / Татах
2. 2023 оны Хэнтий аймгийн авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө Үзэх / Татах
3. Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг Хэнтий аймагт 2022 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө. Үзэх / Татах
4. Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг Хэнтий аймагт 2021 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө Үзэх / Татах