# Гарчиг Файл
1. Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг Хэнтий аймагт 2022 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө. Үзэх / Татах
2. Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг Хэнтий аймагт 2021 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө Үзэх / Татах