# Гарчиг Дугаар Огноо Хавсралт
21. Үйл ажиллагааны зардалд хөрөнгө зарцуулах тухай А/308 2024.05.29 Үзэх / Татах
22. Дэлхийн өрхийн эмч нарын бүсийн их хуралд оролцоход дэмжлэг үзүүлэх тухай А/309 2024.05.29 Үзэх / Татах
23. Д.Оюунтуяад буцалтгүй тусламж олгох тухай А/310 2024.05.29 Үзэх / Татах
24. Л.Оюунгэрэлд буцалтгүй тусламж олгох тухай А/310 2024.05.29 Үзэх / Татах
25. Хүүхэд гэр бүлийн хөгжил хамгааллын газарт дэмжлэг үзүүлэх тухай А/314 2024.05.29 Үзэх / Татах
26. Иргэдийн урамшуулалд хөрөнгө зарцуулах тухай А/315 2024.05.29 Үзэх / Татах
27. Уулзалт зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай А/316 2024.05.29 Үзэх / Татах
28. Г.Оюунчимэгт дэмжлэг үзүүлэх тухай А/317 2024.05.29 Үзэх / Татах
29. Дэлгэрхаан суман дахь Зэвсэгт хүчний 232 дугаар ангид дэмжлэг үзүүлэх тухай А/307 2024.05.27 Үзэх / Татах
30. Дэлгэрхаан суман дахь Зэвсэгт хүчний 232 дугаар ангид дэмжлэг үзүүлэх тухай А/305 2024.05.27 Үзэх / Татах
31. Сургалт зохион байгуулахад хөрөнгө зарцуулах тухай А/304 2024.05.27 Үзэх / Татах
32. Хамтран ажиллахад хөрөнгө зарцуулах тухай А/300 2024.05.22 Үзэх / Татах
33. Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай А/295 2024.05.22 Үзэх / Татах
34. Хонины цэцэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх яаралтай дархлаажуулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай А/296 2024.05.22 Үзэх / Татах
35. Гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх хаврын дархлаажуулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай А/297 2024.05.22 Үзэх / Татах
36. Хөгжлийн төлөө зүтгэл ТББ-тай гэрээний дагуу хамтран ажиллахад хөрөнгө зарцуулах тухай А/298 2024.05.22 Үзэх / Татах
37. Арга хэмжээнд оролцуулах тухай А/302 2024.05.22 Үзэх / Татах
38. Эрхэт монгол медиа холдинг ХХК-тай гэрээний дагуу хамтран ажиллахад хөрөнгө зарцуулах тухай А/299 2024.05.22 Үзэх / Татах
39. Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/303 2024.05.22 Үзэх / Татах
40. Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/301 2024.05.22 Үзэх / Татах