# Гарчиг Дугаар Огноо Хавсралт
21. Буцалтгүй тусламж олгох тухай А/389 2023.07.06 Үзэх / Татах
22. Үнэ бууруулж худалдах тухай А/387 2023.07.06 Үзэх / Татах
23. Багаж тоног төхөөрөмж худалдан авахад хөрөнгө зарцуулах тухай А/394 2023.07.06 Үзэх / Татах
24. Ур чадварын тэмцээнийг зохион байгуулахад хөрөнгө зарцуулах тухай А/385 2023.07.05 Үзэх / Татах
25. Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/383 2023.07.05 Үзэх / Татах
26. Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/381 2023.07.05 Үзэх / Татах
27. Төсөл, арга хэмжээний гэрээ байгуулах тухай А/384 2023.07.05 Үзэх / Татах
28. Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/382 2023.07.05 Үзэх / Татах
29. Газар өмчлүүлэх тухай А/379 2023.07.04 Үзэх / Татах
30. Инженерийн хийцтэй худаг хүлээн авах ажлын комисс томилох тухай А/380 2023.07.04 Үзэх / Татах
31. Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/378 2023.07.03 Үзэх / Татах
32. "Чингис хаан дуулалт жүжиг" туурвихад хөрөнгө зарцуулах тухай А/376 2023.06.30 Үзэх / Татах
33. Талбайн нөхөн сэргээлтийн ажлыг хүлээж авах ажлын хэсэг байгуулах тухай А/373 2023.06.29 Үзэх / Татах
34. Дуудлага худалдаа зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай А/374 2023.06.29 Үзэх / Татах
35. Хяналт тавьж дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг байгуулах А/375 2023.06.29 Үзэх / Татах
36. Урьдчилан сэргийлэх үзлэг, шинжилгээг зохион байгуулахад хөрөнгө зарцуулах тухай А/371 2023.06.28 Үзэх / Татах
37. Буцалтгүй тусламж олгох тухай А/369 2023.06.28 Үзэх / Татах
38. Байнгын байршил тогтоох тухай А/372 2023.06.28 Үзэх / Татах
39. Хүндэтгэл үзүүлж, хөрөнгө зарцуулах тухай А/370 2023.06.28 Үзэх / Татах
40. Урьдчилан сэргийлэх ажилд хөрөнгө зарцуулах тухай А/367 2023.06.27 Үзэх / Татах