# Гарчиг Дугаар Огноо Хавсралт
61. "Ахуйн үйлчилгээ-2023" нэгдсэн арга хэмжээнд хөрөнгө зарцуулах тухай А/534 2023.10.19 Үзэх / Татах
62. Уулзалтад дэмжлэг үзүүлэх тухай А/535 2023.10.19 Үзэх / Татах
63. Хүнсний ногооны үрийн хөрөнгө зарцуулах тухай А/531 2023.10.18 Үзэх / Татах
64. Багш нарыг шагнаж урамшуулах тухай А/529 2023.10.18 Үзэх / Татах
65. Төсөл, арга хэмжээний гэрээ байгуулах болон худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулах тухай А/527 2023.10.18 Үзэх / Татах
66. "Боловсролын шинэ сэргэлт-Хэнтий" зөвлөгөөнд хөрөнгө зарцуулах тухай А/532 2023.10.18 Үзэх / Татах
67. Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/530 2023.10.18 Үзэх / Татах
68. Дэмжлэг үзүүлэх тухай А/528 2023.10.18 Үзэх / Татах
69. Удирдах бүрэлдэхүүний сургалт зохион байгуулах тухай А/524 2023.10.17 Үзэх / Татах
70. Дэмжлэг үзүүлэх тухай А/522 2023.10.17 Үзэх / Татах
71. Хээрийн дадлага сургууль зохион байгуулж, хөрөнгө зарцуулах тухай А/525 2023.10.17 Үзэх / Татах
72. Гамшгаас хамгаалах Команд штабын сургууль зохион байгуулж, хөрөнгө зарцуулах тухай А/523 2023.10.17 Үзэх / Татах
73. Сургалтад хөрөнгө зарцуулах тухай А/526 2023.10.17 Үзэх / Татах
74. Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/521 2023.10.16 Үзэх / Татах
75. Хар зүрхний Хөх нуурын тахилгад хөрөнгө зарцуулах тухай А/520 2023.10.13 Үзэх / Татах
76. "Эх түүхийн жимээр" аялалд хөрөнгө зарцуулах тухай А/513 2023.10.12 Үзэх / Татах
77. Тоног төхөөрөмжийн зардалд хөрөнгө зарцуулах тухай А/516 2023.10.12 Үзэх / Татах
78. Буцалтгүй тусламж олгох тухай А/518 2023.10.12 Үзэх / Татах
79. Хүндэтгэл үзүүлэхэд, хөрөнгө зарцуулах тухай А/514 2023.10.12 Үзэх / Татах
80. Урлагийн наадамд хөрөнгө зарцуулах тухай А/512 2023.10.12 Үзэх / Татах