# Гарчиг Дугаар Огноо Хавсралт
41. С.Хишигт дэмжлэг үзүүлэх тухай А/293 2024.05.21 Үзэх / Татах
42. Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/285 2024.05.21 Үзэх / Татах
43. Номын баярт дэмжлэг үзүүлэх тухай А/286 2024.05.21 Үзэх / Татах
44. Хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг зохион байгуулах ажлын хэсэг томилох тухай А/287 2024.05.21 Үзэх / Татах
45. Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч томилох тухай А/288 2024.05.21 Үзэх / Татах
46. Захирамж хүчингүй болгох тухай А/289 2024.05.21 Үзэх / Татах
47. Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах тухай А/291 2024.05.21 Үзэх / Татах
48. Нэр өөрчлөх тухай А/292 2024.05.21 Үзэх / Татах
49. Уралдаан зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх тухай А/290 2024.05.21 Үзэх / Татах
50. Тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай А/294 2024.05.21 Үзэх / Татах
51. Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/284 2024.05.20 Үзэх / Татах
52. Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/283 2024.05.20 Үзэх / Татах
53. Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/282 2024.05.20 Үзэх / Татах
54. Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/281 2024.05.20 Үзэх / Татах
55. Л.Готовсүрэнд буцалтгүй тусламж олгох тухай А/273 2024.05.17 Үзэх / Татах
56. Хэвтрийн хүнд үйлчлүүлэгчид асаргаа сувилагаа хийхэд дэмжлэг үзүүлэх тухай А/273 2024.05.17 Үзэх / Татах
57. Г.Түмэнжаргалд буцалтгүй тусламж олгох тухай А/274 2024.05.17 Үзэх / Татах
58. Хоршоо,иргэн,аж ахуй нэгжид төмс хүнсний ногооны үрийн дэмжлэг үзүүлэхэд хөрөнгө зарцуулах тухай А/275 2024.05.17 Үзэх / Татах
59. Барилга, байгууламжийг ашиглалтад оруулах арга хэмжээний тухай А/276 2024.05.17 Үзэх / Татах
60. Тусгай зохиулалтын авто замын түр чиглэл батлах тухай А/278 2024.05.17 Үзэх / Татах