# Гарчиг Дугаар Огноо Хавсралт
41. "Чингис фестиваль-2023" соёлын биет бус өвийн их наадмыг зохион байгуулахад хөрөнгө зарцуулах тухай А/440 2023.08.11 Үзэх / Татах
42. "Чингис фестиваль-2023" соёлын биет бус өвийн их наадмыг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай А/441 2023.08.11 Үзэх / Татах
43. Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээг шинээр олгох тухай А/439 2023.08.08 Үзэх / Татах
44. Хан Хэнтий Чуулга бүтэц, орон тоог шинэчилэн батлах тухай А/438 2023.08.07 Үзэх / Татах
45. Д.Оюунгэрэлд буцалтгүй тусламж олгох тухай А/436 2023.08.07 Үзэх / Татах
46. Сургалтад дэмжлэг үзүүлэх тухай А/437 2023.08.07 Үзэх / Татах
47. Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/433 2023.08.03 Үзэх / Татах
48. Эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулахад хөрөнгө зарцуулах тухай А/431 2023.08.03 Үзэх / Татах
49. Хүндэтгэл үзүүлэхэд хөрөнгө зарцуулах тухай А/434 2023.08.03 Үзэх / Татах
50. Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/432 2023.08.03 Үзэх / Татах
51. Дэмжлэг үзүүлэх тухай А/430 2023.08.03 Үзэх / Татах
52. Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/429 2023.08.02 Үзэх / Татах
53. Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/427 2023.08.02 Үзэх / Татах
54. Гоц халдварт хонины цэцэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх дархлаажуулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай А/425 2023.08.02 Үзэх / Татах
55. Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/429 2023.08.02 Үзэх / Татах
56. Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/428 2023.08.02 Үзэх / Татах
57. Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/426 2023.08.02 Үзэх / Татах
58. Мал угаалгын ажлыг зохион байгуулах тухай А/424 2023.08.02 Үзэх / Татах
59. Журам батлах тухай А/418 2023.07.31 Үзэх / Татах
60. Элсэлтийн ерөнхий шалгалтад амжилт үзүүлсэн сурагч нарыг шагнаж урамшуулах тухай А/421 2023.07.31 Үзэх / Татах