# Гарчиг Дугаар Огноо Хавсралт
61. Г.Ариунхүүг ажилд томилох тухай Б/93 2023.07.03 Үзэх / Татах
62. Г.Ариунхүүг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/92 2023.06.30 Үзэх / Татах
63. У.Ганцэцэгт хүүхэд асрах чөлөө олгох тухай Б/91 2023.06.23 Үзэх / Татах
64. А.Алтантуяаг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/89 2023.06.23 Үзэх / Татах
65. Э.Ариунтунгалагд хувийн чөлөө олгох тухай Б/87 2023.06.23 Үзэх / Татах
66. Н.Зоригтбаатарт хувийн чөлөө олгох тухай Б/90 2023.06.23 Үзэх / Татах
67. Ж.Цэнджавд хувийн чөлөө олгох тухай Б/88 2023.06.23 Үзэх / Татах
68. Т.Бямбадуламыг төрийн албанаас чөлөөлөх тухай Б/86 2023.06.22 Үзэх / Татах
69. Х.Эрдэнэгарьдад хувийн чөлөө олгох тухай Б/85 2023.06.22 Үзэх / Татах
70. А.Алтантуяад хувийн чөлөө олгох тухай Б/84 2023.06.21 Үзэх / Татах
71. С.Хуланд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/79 2023.06.20 Үзэх / Татах
72. Э.Мөнх-Эрдэнэд хувийн чөлөө олгох тухай Б/82 2023.06.20 Үзэх / Татах
73. Мөнгөн шагналаар шагнах тухай Б/80 2023.06.20 Үзэх / Татах
74. С.Лхагвацэрэнд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/78 2023.06.20 Үзэх / Татах
75. Б.Оюундарьд мэргэшлийн зэргийн нэмэгдэл олгох тухай Б/83 2023.06.20 Үзэх / Татах
76. Б.Оюундарьд хувийн чөлөө олгох тухай Б/81 2023.06.20 Үзэх / Татах
77. Б.Батсайханг ажилд томилох тухай Б/77 2023.06.15 Үзэх / Татах
78. Л.Нямдоржийг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/75 2023.06.15 Үзэх / Татах
79. Г.Тэмүүжинг ажилд түр томилох тухай Б/76 2023.06.15 Үзэх / Татах
80. Л.Цэнддоржид хувийн чөлөө олгох тухай Б/74 2023.06.15 Үзэх / Татах