# Гарчиг Дугаар Огноо Хавсралт
81. Б.Энх-Уянгыг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай Б/71 2023.06.14 Үзэх / Татах
82. Б.Оюунтуяаг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай Б/72 2023.06.14 Үзэх / Татах
83. Б.Оюунтуяаг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/73 2023.06.14 Үзэх / Татах
84. Х.Баярбаатарт хувийн чөлөө олгох тухай Б/69 2023.06.06 Үзэх / Татах
85. Н.Нарантуяаг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/70 2023.06.06 Үзэх / Татах
86. М.Шаравгавааг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай Б/67 2023.06.05 Үзэх / Татах
87. С.Нямдаваад хувийн чөлөө олгох тухай Б/68 2023.06.05 Үзэх / Татах
88. Э.Нанжидмааг ажилд томилох тухай Б/66 2023.06.05 Үзэх / Татах
89. Ч.Баярцолмонг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай Б/62 2023.06.02 Үзэх / Татах
90. М.Номинцэцэгийг туршилтын хугацаагаар ажилд томилох тухай Б/65 2023.06.02 Үзэх / Татах
91. А.Замиланг туршилтын хугацаагаар ажилд томилох тухай Б/63 2023.06.02 Үзэх / Татах
92. Н.Алтанчимэгийг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/64 2023.06.02 Үзэх / Татах
93. Ж.Туяад ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай Б/55 2023.05.30 Үзэх / Татах
94. Буцалтгүй тусламж олгох тухай Б/60 2023.05.30 Үзэх / Татах
95. Б.Оюундарийг ажилд томилох тухай Б/58 2023.05.30 Үзэх / Татах
96. Б.Оюундарийг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/56 2023.05.30 Үзэх / Татах
97. А.Алтантуяад буцалтгүй тусламж олгох тухай Б/54 2023.05.30 Үзэх / Татах
98. Мөнгөн шагналаар шагнах тухай Б/61 2023.05.30 Үзэх / Татах
99. Б.Байгальцогтод хувийн чөлөө олгох тухай Б/59 2023.05.30 Үзэх / Татах
100. Х.Эрдэнэгарьдыг ажилд томилох тухай Б/57 2023.05.30 Үзэх / Татах