# Гарчиг Дугаар Огноо Хавсралт
1. Б.Баасанжавыг түр орлон гүйцэтгэгчээс чөлөөлөх тухай Б/48 2024.04.10 Үзэх / Татах
2. Б.Баасанжавыг ажилд томилох тухай Б/50 2024.04.10 Үзэх / Татах
3. С.Сарангоог ажилд жинхлэн томилох тухай Б/46 2024.04.08 Үзэх / Татах
4. Б.Энх-Уянгыг ажилд томилох тухай Б/47 2024.04.08 Үзэх / Татах
5. Б.Энх-Уянгыг түр орлон гүйцэтгэгчээс чөлөөлөх тухай Б/44 2024.04.08 Үзэх / Татах
6. Г.Уянгыг үргэлжлүүлэн ажиллуулах тухай Б/45 2024.04.08 Үзэх / Татах
7. Э.Ариунтунгалагийг үргэлжлүүлэн ажиллуулах тухай Б/41 2024.04.01 Үзэх / Татах
8. Э.Нанжидмааг ажлаас чөлөөлж, хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллуулах тухай Б/42 2024.04.01 Үзэх / Татах
9. Ч.Гончигдоржийг ажилд томилох тухай Б/43 2024.04.01 Үзэх / Татах
10. Х.Баярбаатарыг түр орлон гүйцэтгэгчээс чөлөөлөх тухай Б/40 2024.04.01 Үзэх / Татах
11. Ч.Болормааг ажлаас чөлөөлж, ажилд түр томилох тухай Б/39 2024.04.01 Үзэх / Татах
12. Б.Энх-Уянгад нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох тухай Б/38 2024.03.25 Үзэх / Татах
13. М.Урандолгионыг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/37 2024.03.11 Үзэх / Татах
14. Зэрэг дэвийн нэмэгдэл олгох тухай Б/33 2024.03.01 Үзэх / Татах
15. Б.Баяржаргалын хөдөлмөрийн гэрээг цуцалж ажлаас чөлөөлөх тухай Б/32 2024.03.01 Үзэх / Татах
16. Н.Хүрэлээг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/34 2024.03.01 Үзэх / Татах
17. Г.Сайханбаярын хөдөлмөрийн гэрээг цуцалж, ажлаас чөлөөлөх тухай Б/30 2024.02.29 Үзэх / Татах
18. Албан хаагчдад буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай Б/31 2024.02.29 Үзэх / Татах
19. Б.Баасанжавт буцалтгүй тусламж олгох тухай Б/29 2024.02.29 Үзэх / Татах
20. Байгууллагын ахмадууд сувилалд хамрагдахад буцалтгүй тусламж олгох тухай Б/28 2024.02.23 Үзэх / Татах