# Байгууллага Албан тушаал Овог Нэр Утас
1. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Засаг дарга Ц.Чогсомжав 99104218
2. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Засаг даргын орлогч Л.Батсайхан 99569199
3. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Засаг даргын Тамгын газрын дарга Ж.Гантулга 90104004
4. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга Ч.Баярцолмон 92114113
5. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Төрийн үйлчилгээ, мэдээллийн төв хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Д.Зоригтбаясгалан 92113565
6. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Компьютерийн технологи, програм хангамж хариуцсан мэргэжилтэн Ж.Энхбат 99155488
7. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн С.Оюун-Эрдэнэ 91116109
8. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Хэвлэлийн төлөөлөгч Ц.Эрдэнэболд 90088668, 99948868
9. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Төрийн үйлчилгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Б.Энх-Уянга 99332934
10. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Дотоод ажил, агентлаг хариуцсан мэргэжилтэн Ш.Эрдэнэжаргал 92069906
11. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Засаг даргын туслах О.Ган-Эрдэнэ 86097191
12. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Цахимжуулалт хариуцсан ажилтан Э.Нанжидмаа 98229977
13. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Санхүү төрийн сангийн хэлтсийн дарга С.Нямдаваа 99820855, 89820855
14. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Төсвийн ерөнхий нягтлан бодогч Д.Цэцэгсүрэн 94840723, 98600551
15. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Төсвийн орлого, хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт хариуцсан мэргэжилтэн Х.Баярбаатар 99058696
16. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Бүртгэлийн мэргэжилтэн Г.Ариунхүү 99141710
17. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Төсөвт байгууллагын төлбөр тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн Б.Хулан 88083596
18. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Төсөвт байгууллагын төлбөр тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн Б.Баасанжав 99336467
19. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Төсөвт байгууллагын төлбөр тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн С.Чулуунцэцэг 99045920
20. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Бүртгэлийн мэргэжилтэн Д.Наранцацрал 99562110
21. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Нярав Т.Баяртуяа 91117625
22. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Хууль, эрхзүйн хэлтсийн дарга Б.Дарханбаатар 99013735
23. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Эрхзүйн сургалт, сурталчилгаа, хүний эрх, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Ж.Ганбаяр 92114095
24. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч Д.Энхтуяа 99730701
25. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс Э.Мөнх-Эрдэнэ 99561199
26. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Олон нийт үйлдвэрийн барилга, дэд бүтцийн бодлого, зураг төсөл хариуцсан мэргэжилтэн Б.Оюундарь 98510124
27. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл, орон сууц газрын харилцааны бодлого хариуцсан мэргэжилтэн Ц.Бат-Эрдэнэ 91109977
28. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Байгаль орчин, уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн бодлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Б.Мөнхжаргал 99040414
29. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн Э.Ариунтунгалаг 99102780
30. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Хяналт-шинжилгээ үнэлгээний хэлтсийн дарга Ц.Ганчимэг 99569928
31. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Агентлагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн Г.Уянга 88154344
32. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга Д.Өнөрцэцэг 97112213
33. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Соёл урлаг, биеийн тамир, спортын бодлого хариуцсан мэргэжилтэн Н.Зоригтбаатар 99086877
34. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын бодлого зохицуулалт, жендэрийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн Ж.Цэнджав 99018126
35. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Хүн ам зүйн нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөр эрхлэлт, гэр бүл, хүүхэд залуучуудын бодлого хариуцсан мэргэжилтэн Г.Пүрэвбаатар 90666510, 90666417
36. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Цэргийн штабын дарга Л.Цэнддорж 99085994
37. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Орон нутгийн хамгаалалт, сургалтын офицер Б.Лхагвасамбуу 89338339
38. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Тасгийн дарга Б.Мөнгөнцэцэг 98771123
39. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Архивч Ц.Гэрэлтуяа 92016611
40. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Архивч Б.Долгоржав 98012772
41. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Архивч Б.Оюунтуяа 88061079
42. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Цахим сан хариуцсан ажилтан Э.Заяасайхан 99530745
43. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Тасгийн дарга Н.Баярсайхан 89017036
44. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Нярав С.Чулуунцэцэг 92160090
45. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Харуул Л.Дугар 92160085
46. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Харуул Д.Цэдэвсүрэн 92160094
47. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Харуул С.Энхбаяр 92160093
48. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Харуул Ж.Мөнхдалай 99976478
49. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Жолооч Ч.Азжаргал 93014887
50. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Жолооч Г.Сайханбаяр 94490055