# Байгууллага Албан тушаал Овог Нэр Утас
1. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Засаг дарга Ц.Чогсомжав 99104218
2. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Засаг даргын орлогч Л.Батсайхан 99569199
3. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Засаг даргын Тамгын газрын дарга Ж.Гантулга 90104004
4. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга Ч.Баярцолмон 92114113
5. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Төрийн үйлчилгээ, мэдээллийн төв хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Д.Зоригтбаясгалан 92113565
6. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Компьютерийн технологи, програм хангамж хариуцсан мэргэжилтэн Ж.Энхбат 99155488
7. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн С.Оюун-Эрдэнэ 91116109
8. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Хэвлэлийн төлөөлөгч Ц.Эрдэнэболд 90088668, 99948868
9. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Төрийн үйлчилгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн С.Лхагвацэрэн 92048008
10. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Дотоод ажил, агентлаг хариуцсан мэргэжилтэн Ш.Эрдэнэжаргал 92069906
11. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Засаг даргын туслах О.Ган-Эрдэнэ 86097191
12. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн угтагч Э.Нанжидмаа 98229977
13. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Санхүү төрийн сангийн хэлтсийн дарга С.Нямдаваа 99820855, 89820855
14. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Төсвийн ерөнхий нягтлан бодогч Д.Цэцэгсүрэн 94840723, 98600551
15. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Төсвийн орлого, хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт хариуцсан мэргэжилтэн Х.Баярбаатар 99058696
16. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Бүртгэлийн мэргэжилтэн Г.Ариунхүү 99141710
17. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Төсөвт байгууллагын төлбөр тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн Б.Хулан 88083596
18. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Төсөвт байгууллагын төлбөр тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн Б.Баасанжав 99336467
19. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Төсвийн зарлага хариуцсан мэргэжилтэн Г.Ариунхүү 99141710
20. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Төсөвт байгууллагын төлбөр тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн С.Чулуунцэцэг 99045920
21. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Тогтвортой амжиргаа 3 төслийн зохицуулагч Ж.Даваасүрэн 99079799
22. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Бүртгэлийн мэргэжилтэн Б.Цэцэгмаа 99560699
23. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Нярав Т.Баяртуяа 91117625
24. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Хууль, эрхзүйн хэлтсийн дарга Б.Дарханбаатар 99013735
25. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Эрхзүйн сургалт, сурталчилгаа, хүний эрх, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Ж.Ганбаяр 92114095
26. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч Д.Энхтуяа 99730701
27. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс Э.Мөнх-Эрдэнэ 99561199
28. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Олон нийт үйлдвэрийн барилга, дэд бүтцийн бодлого, зураг төсөл хариуцсан мэргэжилтэн Б.Оюундарь 98510124
29. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл, орон сууц газрын харилцааны бодлого хариуцсан мэргэжилтэн Ц.Бат-Эрдэнэ 91109977
30. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Байгаль орчин, уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн бодлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Б.Мөнхжаргал 99040414
31. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн Э.Ариунтунгалаг 99102780
32. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлийн орон тооны гишүүн Д.Эрхэмбаяр 88056050
33. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Эдийн засагч, хөгжлийн бодлого төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн Х.Эрдэнэгарьд 99178468
34. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Хяналт-шинжилгээ үнэлгээний хэлтсийн дарга Ц.Ганчимэг 99569928
35. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Агентлагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн Г.Уянга 88154344
36. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга Д.Өнөрцэцэг 97112213
37. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Соёл урлаг, биеийн тамир, спортын бодлого хариуцсан мэргэжилтэн Н.Зоригтбаатар 99086877
38. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын бодлого зохицуулалт, жендэрийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн Ж.Цэнджав 99018126
39. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Хүн ам зүйн нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөр эрхлэлт, гэр бүл, хүүхэд залуучуудын бодлого хариуцсан мэргэжилтэн Г.Пүрэвбаатар 90666510, 90666417
40. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Цэргийн штабын дарга Н.Хүрэлээ 98119003
41. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Цэргийн штабын тоо бүртгэлийн офицер Л.Цэнддорж 93150707
42. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Орон нутгийн хамгаалалт, сургалтын офицер Н.Эрдэнэсүх 88055032
43. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Тасгийн дарга Б.Мөнгөнцэцэг 98771123
44. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Архивч Ц.Гэрэлтуяа 92016611
45. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Архивч Б.Долгоржав 98012772
46. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Архивч Б.Оюунтуяа 88061079
47. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Цахим сан хариуцсан ажилтан Э.Заяасайхан 99530745
48. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Цахим сангийн хариуцсан ажилтан А.Алтантуяа 80469056
49. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Тасгийн дарга Н.Баярсайхан 89017036
50. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Нярав С.Чулуунцэцэг 92160090