# Гарчиг Файл
1. Дархан ЕБС засварын ажилд хийсэн комиссын дүгнэлт Үзэх / Татах
2. Дадал сумын Спорт цогцолборын барилгын ажилд хийсэн комиссын дүгнэлт Үзэх / Татах
3. Галшар СТШинэчлэл ажилд хийсэн комиссын дүгнэлт Үзэх / Татах
4. Бэрх орон сууцны дээврийн их засварын ажилд хийсэн комиссын дүгнэлт Үзэх / Татах
5. Бэрх олон улсын стандартын 640 суудалтай сургуулийн барилга угсралтын ажилд хийсэн комиссын дүгнэлт Үзэх / Татах
6. Баянхутаг ЭМТөвийн засварын ажилд хийсэн комиссын дүгнэлт Үзэх / Татах
7. Баян-овоо сумын ЦДАШугам, дэд станцын ажилд хийсэн комиссын дүгнэлт Үзэх / Татах
8. Баян-Овоо сумын ЕБСургуулийн засварын ажилд хийсэн комиссын дүгнэлт Үзэх / Татах
9. Баянмөнх цэцэрлэгийн өргөтгөлд хийсэн комиссын дүгнэлт Үзэх / Татах
10. Баянмөнх сумын гэр хорооллын инженерийн шугам сүлжээний ажилд хийсэн комиссын дүгнэлт Үзэх / Татах
11. Баянмөнх сумын хогний менежментийн ажилд хийсэн комиссын дүгнэлт Үзэх / Татах
12. Баян-Адарга сумын ЕБС-ийн их засварын ажилд хийсэн комиссын дүгнэлт Үзэх / Татах
13. Батноров сумын нутгийн удирдлагын ордон ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлт Үзэх / Татах
14. Баатруудын гудамжны ногоон байгууламж бүхий жишиг гудамжны тохижилтын ажилд хийсэн комиссын дүгнэлт Үзэх / Татах
15. Хэрлэн 4-р сургуулийн спорт заалны барилга угсралтын ажилд хийсэн комиссын дүгнэлт Үзэх / Татах
16. Хэрлэн 1-р сургуулийн барилга угсралтын ажилд хийсэн комиссын дүгнэлт Үзэх / Татах
17. Хурх ЗАА их засварын ажилд хийсэн комиссын дүгнэлт Үзэх / Татах
18. Нэгдсэн эмнэлгийн Халдварын тасгийн барилгын их засварын ажилд хийсэн комиссын дүгнэлт Үзэх / Татах
19. Тэмүүжингийн гадна фасадны засварын ажилд хийсэн комиссын дүгнэлт Үзэх / Татах
20. Төв талбайн индэрийн засварын ажилд хийсэн комиссын дүгнэлт Үзэх / Татах