# Гарчиг Файл
21. Өмнөдэлгэр сумын цэвэр усны гадна шугам сүлжээний ажилд хийсэн комиссын дүгнэлт Үзэх / Татах
22. Өмнөдэлгэр цахилгааны шугам сүлжээний ажилд хийсэн комиссын дүгнэлт Үзэх / Татах
23. Өмнөдэлгэр сум борлуулалтын цэгийн барилгын ажил хийсэн комиссын дүгнэлт Үзэх / Татах
24. Өмнөдэлгэр сумын ЕБС-ийн дотуур байрны их засварын ажилд хийсэн комиссын дүгнэлт Үзэх / Татах
25. Өлзийтын ЕБС-ийн дотуур байрны дээврийн засварын ажилд хийсэн комиссын дүгнэлт Үзэх / Татах
26. Өлзийт тосгоны соёлын төвийн барилгын их засварын ажилд хийсэн комиссын дүгнэлт Үзэх / Татах
27. Онцгой байдлын газрын авто гаражийн барилгын ажилд хийсэн комиссын дүгнэлт Үзэх / Татах
28. Хэрлэн сумын нийтлэг үйлчилгээний газрын хүндэтгэлийн өргөө сургалтын танхим засварын ажилд хийсэн комиссын дүгнэлт Үзэх / Татах
29. Дархан сумын цэцэрлэгийн өргөтгөлийн ажилд хийсэн комиссын дүгнэлт Үзэх / Татах
30. Дэлгэрхаан сумын сувилалын барилга угсралтын ажилд хийсэн комиссын дүгнэлт Үзэх / Татах
31. Гурванбаян тосгоны захирагчийн ажлын албаны их засварын ажилд хийсэн комиссын дүгнэлт Үзэх / Татах
32. Бэрх тосгоны орон сууцны байруудын дээврийн их засварын ажилд хийсэн комиссын дүгнэлт Үзэх / Татах
33. Бор-Өндөр сумын өвч тэжээлийн агуулах саравч шинээр барих ажилд хийсэн комиссын дүгнэлт Үзэх / Татах
34. Галшар сумын өвс тэжээлийн агуулах саравч шинээр барих ажилд хийсэн комиссын дүгнэлт Үзэх / Татах
35. Өмнөдэлгэр сумын цэвэр усны гадна шугам сүлжээний ажилд хийсэн комиссын дүгнэлт Үзэх / Татах