Тусгай зориулалтаар говийн угалз, халиун буга, цагаан зээр, агнуурын шувуу агнах, тул болон бусад загас барьж буцаан тавих "Зөвшөөрөл олгох" нээлттэй дуудлага худалдаанд урьж байна.

2024.04.09

Монгол Улсын Засгийн газрын 2024 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрийн 89 дүгээр тогтоолоор 2024 онд Хэнтий аймгийн хэмжээнд Говийн угалз 4 толгой, Халиун буга 5 толгой, Цагаан зээр 30 толгой, Агнуурын шувуу 30 толгой агнуулах, 90 толгой тул, 900 толгой бусад загас бариулж тавиулхаар нээлттэй дуудлага худалдааг 18 багц болгож зарлаж байна
Дэлгэрэнгүй