# Гарчиг
21. Аймгийн удирдлагууд иргэдтэй уулзах цагийн хуваарь Дэлгэрэнгүй
22. Байгууллагын хаяг, байршил, харилцах утасны дугаар, шуудангийн хаяг Дэлгэрэнгүй
23. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай Дэлгэрэнгүй
24. Улаанбаатар хотоос орон нутагт шилжин ирж буй иргэд аж ахуйн нэгж, байгууллагыг дэмжих "Нээлттэй Хэнтий аймаг" хөтөлбөр Дэлгэрэнгүй
25. Хэнтий аймгийн хог хаягдлын менежментийг хэрэгжүүлэх хөтөлбөр /2023-2032 он/ дунд хугацааны бодлогын баримт бичиг Дэлгэрэнгүй
26. Хэнтий аймгийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх хөтөлбөр-2030 дунд хугацааны бодлогын баримт бичиг /2022-2030 он/ Дэлгэрэнгүй
27. "Хүнсний хангамж аюулгүй байдал" үндэсний хөдөлгөөнийг 2023-2026 онд Хэнтий аймагт хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө Дэлгэрэнгүй
28. Хэнтий аймагт 2022-2030 онд хэрэгжүүлэх "Гучин сая мод" хөтөлбөр, төлөвлөгөө Дэлгэрэнгүй
29. Хэнтий аймгийн 2023 оны төсөв Дэлгэрэнгүй
30. Хэнтий аймгийн 2023 оны жилийн хөгжлийн төлөвлөгөө Дэлгэрэнгүй
31. Хэнтий аймгийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл Дэлгэрэнгүй
32. Хэнтий аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр Дэлгэрэнгүй
33. Эрхэм зорилго, үйл ажиллагааны стратегийн зорилт, зорилго, тэргүүлэх чиглэл, тэдгээрийн хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, түүний үр дүн Дэлгэрэнгүй