# Гарчиг Файл
21. БАТШИРЭЭТ СУМАНД ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ УДИРДАМЖ Үзэх / Татах
БАТШИРЭЭТ СУМАНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН ДҮГНЭЛТ ЗӨВЛӨМЖ Үзэх / Татах
22. Сумдад Хяналт үнэлгээ хийх удирдамж /Баянхутаг, Галшар, Бор-Өндөр, Дархан, Баянмөнх/ 4 дүгээр сар Үзэх / Татах
ГАЛШАР СУМАНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН ДҮГНЭЛТ ЗӨВЛӨМЖ Үзэх / Татах
ДАРХАН СУМАНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН ДҮГНЭЛТ ЗӨВЛӨМЖ Үзэх / Татах
БАЯНМӨНХ СУМАНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН ДҮГНЭЛТ ЗӨВЛӨМЖ Үзэх / Татах
БОР-ӨНДӨР СУМАНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН ДҮГНЭЛТ ЗӨВЛӨМЖ Үзэх / Татах
23. ЭМГ, БШУГазарт Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх тухай удирдамж /3 сар/ Үзэх / Татах
БШУГ-ын ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ДҮГНЭЛТ ЗӨВЛӨМЖ Үзэх / Татах
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ДҮГНЭЛТ ЗӨВЛӨМЖ Үзэх / Татах
24. ХЯНАЛТ ШИЛЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ АЖЛЫН УДИРДАМЖ 2021 ОНЫ 09 САРЫН 20-НЫ ӨДӨР БАТЛАВ. Үзэх / Татах
БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗРЫН ДАРГА Г.НЭРГҮЙБААТАРТ Үзэх / Татах