Судалгааны санал асуулга

Та аймгийн Засаг даргын Тамгын газар хаана байдгийг мэдэх үү?

21 Санал
Судалгааны санал асуулга

Та манай байгууллагын үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг ямар эх сурвалжаас авдаг вэ?

14 Санал
Судалгааны санал асуулга

Та манай байгууллагаас гарсан шийдвэр, мэдээллийг тогтмол авч чадаж байна уу?

14 Санал
Бүх нийтийн санал асуулга

Хар ямаатын байгалийн нөөц газрын хамгаалалтын горимд санал авах

11 Санал