ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

Салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүн Овог нэр Одоо эрхэлж буй албан тушаал
1 Салбар зөвлөлийн дарга Жигжидийн Ганбаатар Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга
2 Салбар зөвлөлийн гишүүн Жаргалын Гантулга Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга
3 Салбар зөвлөлийн гишүүн Баатарцогтын Дарханбаатар Хууль, эрх зүйн хэлтсийн дарга
4 Салбар зөвлөлийн гишүүн Ганболдын Лхагвахатан Нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга
5 Салбар зөвлөлийн гишүүн Чимэдбатын Баярцолмон Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтсийн дарга
6 Салбар зөвлөлийн гишүүн Чойжингийн Эрдэнэбаатар Хэнтий аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга
7 Салбар зөвлөлийн гишүүн Сэдэдийн      Бат-Эрдэнэ Аймгийн ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга
8 Салбар зөвлөлийн гишүүн Болдын Баярсайхан Аймгийн шүүхийн тамгын газрын дарга
9 Салбар зөвлөлийн гишүүн Батсүрэнгийн Сүнгээ Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга
10 Салбар зөвлөлийн гишүүн Гүрбадамын Болд Хэрлэн сумын ЗДТГ-ын дарга
11 Салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Жаахүүгийн Саруултөгс Аймгийн ЗДТГ-ын Хүний нөөцийн удирдлага, агентлаг хариуцсан ахлах мэргэжилтэн