Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс

Зорилго

Хэнтий аймгийн Засаг даргын тамгын газрын “Хөрөнгө оруулалт, Хөгжлийн бодлого, Төлөвлөлтийн хэлтэс” /ХОХБТХ/ нь Хэнтий аймгийн хөгжлийн бодлого, Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, Хэнтий аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд үндэслэсэн аймгийн эдийн засгийн хөгжлийн стратеги, бодлогыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

ХОХБТХэлтэс нь үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, худалдаа, аялал жуулчлал, дэд бүтэц, хот байгуулалт, архитектур, төлөвлөлт, газрын харилцаа, байгаль орчин, хүнс, хөдөө аж ахуй, хөрөнгө оруулалт, орон нутгийн өмчийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх зэрэг асуудлаар аймгийн хэмжээнд баримтлах бодлого, хөтөлбөр, төсөл боловсруулах, хэрэгжилтийг зохицуулах чиг үүргийг гүйцэтгэж байна. Мөн өрхийн аж ахуй, жижиг бизнесийг дэмжих, жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд хэлтсийн үйл ажиллагааг илүүтэй чиглүүлж ажиллуулахын хамт Санхүү, төрийн сангийн болон Нийгмийн бодлогын хэлтсүүдтэй үйл ажиллагаагаа нягт уялдуулж ажиллаж байна.

Хэлтсийн дарга
Э.МӨНХ-ЭРДЭНЭ

munkherdene.e@khentii.gov.mn     Утас: 99561199

ХОХБТХ-н дарга
2002 онд ХААИС-г эдийн засагч менежер мэргэжлээр төгссөн, 2002 онд АЗДТГ-т орон нутаг хариуцсан мэргэжилтэн, 2003-2005 онд Хасбанкинд мэргэжилтэн, 2005-2016 онд ХасБанкинд захирал, 2016 оны 11-р сараас АЗДТГ-т ХОХБТХ-н даргаар ажиллаж байна.
Хөрөнгө оруулалт, өмчийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн
Ц.Бат-Эрдэнэ

baterdenets@khentii.gov.mn   Утас:99801409

ХОХБТХ-н Хөрөнгө оруулалт, өмчийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн 
2014 онд ШУТИС-г Барилгын менежмент мэргэжлээр төгссөн, 2014-2015 онд Акропол ХХК-д Барилгын инженер, 2015 оноос одоог хүртэл АЗДТГ-т ХОХБТХ-н Хөрөнгө оруулалт, өмчийн бодлого хариуцсан мэргэжилтнээр ажиллаж байна.
Худалдаа үйлчилгээ, хүнс, аялал жуулчлалын бодлого хариуцсан мэргэжилтэн
Н.Ган-Адъяа

ganadiyan@khentii.gov.mn   Утас: 98080040

ХОХБТХ-н Хүнс, худалдаа үйлчилгээ, аялал жуулчлалын бодлого хариуцсан мэргэжилтэн 
Б.Мөнхжаргал

munkhjargalb@khentii.gov.mn   Утас: 99040414

2009 онд Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургуулийг Байгаль орчны менежмент, япон хэлний орчуулагч мэргэжлээр төгссөн. 2009-2011 онд ХУИС-д багш, 2010-2013 онд ШУА-ийн Ботанизийн хүрээлэнд Эрдэм шинжилгээний ажилтан, 2013-2016 онд Дэлхийн Зөн Монгол ОУБ-ын Хэнтий ОНХХ-ийн төслийн зохицуулагч, багийн ахлагч, 2017 оноос АЗДТГ-ын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн Үйлдвэр, Хөдөө аж ахуй, Байгаль орчны бодлого хариуцсан мэргэжилтнээр ажиллаж байна. Байгалийн шинжлэх ухааны магистр зэрэгтэй.
Дэд бүтэц, төлөвлөлтийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн
С.Лхагвачулуун

lkhagvachuluuns@khentii.gov.mn   Утас: 90085088

ХОХБТХ-н Дэд бүтэц, төлөвлөлтийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн 

Харьяа агентлаг, байгууллагууд

Агентлаг:

 • ГХБХБГ
 • ХХААГ
 • БОАЖГ
 • УЦУОША

Байгууллага:

 • ХГСГЗахиргаа
 • Харгуй ТӨХК
 • Хэнтий-Ус ХХК
 • Хэнтий ЦТСС
 • Өндөрхаан нисэх буудал
 • Хэнтий МХС ТӨХК
 • МЦХ
 • ШҮГазар
 • АТТөв