САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТЭС

ЗОРИЛГО

Аймгийн эдийн засгийн тогтвортой өсөлт болон нийгмийн үйл ажиллагааг бүхий л салбарын хүрээнд хэвийн явуулах нөхцлийг бүрдүүлж төсвийн хөрөнгөөр хийгдэж буй ажил үйлчилгээг хууль эрх зүйн бүрэн хяналтанд, үр ашигтайгаар хуваарилан зарцуулахад хяналт тавин удирдан ажиллахад оршино.

ХЭЛТСИЙН ДАРГА
С.НЯМДАВАА

nyamdavaas@khentii.gov.mn

Утас: 92114115

ТЕЗ-ИЙН ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ
Д.ЦЭЦЭГСҮРЭН

tsetsegsurend@khentii.gov.mn

Утас: 94840723

 
ТӨСВИЙН ОРЛОГО, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САНХҮҮЖИЛТ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН
Х.БАЯРБААТАР

bayarbaatarkh@khentii.gov.mn

Утас: 99058696

Төсвийн зарлага хариуцсан  мэргэжилтэн
М.Дэлгэрзаяа

delgerzayam@khentii.gov.mn

Утас: 91117952

Бүртгэлийн мэргэжилтэн
Б.Цэцэгмаа

tsetsegmaab@khentii.gov.mn

Утас: 99560699

Төрийн сангийн дотоод хяналт хариуцсан мэргэжилтэн
Б.Онончимэг

Утас: 99926884

 
Төлбөр тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн
Д.Бадамцэцэг

Утас: 96012868

Харьяа хэлтэс байгууллагууд

  • Татварын хэлтэс
  • Орон нутгийн өмчийн газар
  • Санхүү, хяналт аудитын алба