Зөвлөлийн хурал

ЗАСАГ ДАРГЫН ЗӨВЛӨЛИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 2020 ОНЫ 05 САРЫН 01 ӨДӨР ДУГААР А/247 ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ҮЗЭХ...