"ХАН ХЭНТИЙ - 100 ЖИЛ, БАРИЛГА, БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ" ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА

2023.05.05
Бид хан хэнтийнхэн Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар хамтран "Хан Хэнтий - 100 жил, барилга, бүтээн байгуулалт" хэлэлцүүлэг зохион байгуулж байна. Хэлэцүүлгийг нээж аймгийн Засаг дарга Ц.Чогсомжав үг хэлсэн бөгөөд аймгийн хэмжээнд өрнөж буй бүтээн байгуулалтын талаар болон хөрөнгө оруулалтын талаар мэдээлэл өгч цаашид анхаарах асуудлуудыг танилцууллаа. Мөн УИХ-ын г
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар хамтран "Хан Хэнтий - 100 жил, барилга, бүтээн байгуулалт" хэлэлцүүлэг зохион байгуулж байна. Хэлэцүүлгийг нээж аймгийн Засаг дарга Ц.Чогсомжав үг хэлсэн бөгөөд аймгийн хэмжээнд өрнөж буй бүтээн байгуулалтын талаар болон хөрөнгө оруулалтын талаар мэдээлэл өгч цаашид анхаарах асуудлуудыг танилцууллаа.
Мөн УИХ-ын гишүүн Ц.Идэрбат уг хэлэлцүүлэгт цахимаар оролцож Хэнтий аймагт хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөрийн талаар мэдээлэл өгсөн юм.