№8 "ШУДАРГА НИЙГМИЙГ ХАМТДАА БҮТЭЭЕ" постерын уралдааны оролцогч Б.Мягмаржав /Хэрлэн сум Сариг 4-р баг/

2023.05.12
Бид хан хэнтийнхэн Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар
№8 "ШУДАРГА НИЙГМИЙГ ХАМТДАА БҮТЭЭЕ" постерын уралдааны оролцогч Б.Мягмаржав /Хэрлэн сум Сариг 4-р баг/
бичвэр-н дүүдл байж магадгүй