№3 "ШУДАРГА НИЙГМИЙГ ХАМТДАА БҮТЭЭЕ" постерын уралдааны оролцогч З.Ижилзаяа /Хэрлэн сум Баянмөнх 3-р баг/

2023.05.12
Бид хан хэнтийнхэн Үйл явдлын мэдээ Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Сумдын мэдээ
№3 "ШУДАРГА НИЙГМИЙГ ХАМТДАА БҮТЭЭЕ" постерын уралдааны оролцогч З.Ижилзаяа /Хэрлэн сум Баянмөнх 3-р баг/
May be an illustration of text