№2 "ШУДАРГА НИЙГМИЙГ ХАМТДАА БҮТЭЭЕ" постерын уралдааны оролцогч Алтан-Одын Мөнх-Од /Политехник коллеж/ Бүтээлийн нэр: Авилгын төрөл

2023.05.12
Бид хан хэнтийнхэн Үйл явдлын мэдээ Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар
№2 "ШУДАРГА НИЙГМИЙГ ХАМТДАА БҮТЭЭЕ" постерын уралдааны оролцогч Алтан-Одын Мөнх-Од /Политехник коллеж/
Бүтээлийн нэр: Авилгын төрөл
бичвэр нарын зураг байж магад