НУТГИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛЭЭ ДЭМЖИЦГЭЭЕ

2023.04.10
Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр суманд мод модон эдлэлээр захиалагчдын хүссэн загвар, лого, бичвэрийг агуулсан бэлэг дурсгалын зүйлс болон хүүхдийн оюуныг хөгжүүлэх тоглоомыг үйлдвэрлэж байна.
Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр суманд мод модон эдлэлээр захиалагчдын хүссэн загвар, лого, бичвэрийг агуулсан бэлэг дурсгалын зүйлс болон хүүхдийн оюуныг хөгжүүлэх тоглоомыг үйлдвэрлэж байна.
Тэрээр ямар нэгэн химийн найрлагагүй модон паниер ашиглан бүтээлээ хийдэг бөгөөд гадуур нь лакдаж эдэлгээг бат бөх болгодог байна. Мөн бүтээл дээрхи логог гар утсаараа уншуулахад тухайн зургийн талаарх мэдээллийн танилцуулга явдгаараа онцлогтой.