ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТАД ХЭНТИЙ АЙМГААС 38 ИРГЭН ТЭНЦЛЭЭ

2021.03.15
Төрийн албаны зөвлөлийн Хэнтий аймаг дахь салбар зөвлөлийн тогтоолын дагуу аймгийн ЗДТГ-ын ТЗУХ-ийн дарга Ж. Гантулгаар ахлуулсан ажлын хэсэг Төрийн албаны ерөнхий шалгалтыг 3 дугаар сарын 12, 13-ны өдрүүдэд Чингис хотод амжилттай зохион байгууллаа.

Төрийн албаны зөвлөлийн Хэнтий аймаг дахь салбар зөвлөлийн тогтоолын дагуу аймгийн ЗДТГ-ын ТЗУХ-ийн дарга Ж.Гантулгаар ахлуулсан ажлын хэсэг Төрийн албаны ерөнхий шалгалтыг 3 дугаар сарын 12, 13-ны өдрүүдэд Чингис хотод амжилттай зохион байгууллаа. Тус шалгалтад нийт 259 иргэн бүртгүүлснээс 222 иргэн оролцож, 38 иргэн тэнцжээ. Үүнээс хамгийн өндөр оноо буюу 100-аас 95 оноог Д.Зулбаяр авсан байна. Шалгалтыг коронавирусын халдвар хамгааллын дэглэмийн дор ОБГ, ЭМГ, МХГ, Цагдаагийн газар зэрэг мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулсан бөгөөд түүврийн аргаар 5 иргэнээс түргэвчилсэн оношлуураар коронавирусын шинжилгээ авахад бүгд сөрөг гарсан байна. Мөн энэ удаагийн шалгалтын мэдээлэл, технологийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор Тагнуулын хэлтэс, Улсын бүртгэлийн хэлтэстэй хамтран шалгалтад оролцох иргэдийг хурууны хээгээр нь баталгаажуулсны үндсэн дээр шалгалтад оруулснаараа онцлог байлаа.